Gemeente Weert neemt maatregelen om ondernemers te helpen

Wethouders Martijn van den Heuvel en Wendy van Eijk. Fotografie: Irene van Wel

WEERT – Verschillende ondernemers en instellingen dreigen in de problemen te komen door de maatregelen van het kabinet om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden. Het kabinet neemt verschillende maatregelen om deze ondernemers en instellingen te helpen. Ook de gemeente Weert kijkt wat zij als lokale overheid kan doen om ondernemers te helpen. De gemeente neemt verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat ondernemingen en niet commerciële partijen zoals verenigingen en stichtingen aan lopende betalingsverplichtingen kunnen voldoen.

Wethouders Martijn van den Heuvel en Wendy van Eijk: “Gelukkig handelt de overheid snel en komt ze met broodnodige maatregelen voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis. Ook als lokale overheid doen wij ons uiterste best om ondernemers zo snel en zo goed mogelijk te steunen.”

Geen inning belastingen bij niet-woning
De BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen) int tot 30 juni 2020 geen belastingen bij niet-woningen. Denk hierbij aan bedrijven, kantoren, winkels, culturele instellingen, maatschappelijke accommodaties en sportaccommodaties. Er worden in deze periode ook geen aanslagen toeristenbelasting en precario gestuurd.

Actieve invordering stopzetten De gemeente zet haar actieve invorderingen voor verenigingen en instellingen stop tot 30 juni 2020. Dit betekent dat de gemeente in die periode geen betalingsherinneringen, aanmaningen of dwangbevelen naar verenigingen of instellingen stuurt.

Facturen van bedrijven sneller betalen De gemeente hanteert gewoonlijk een betalingstermijn van 30 dagen voor binnenkomende facturen. De gemeente gaat facturen van bedrijven waar mogelijk sneller betalen.

Extra financiële ondersteuning aan zelfstandig ondernemers
Er komt extra financiële ondersteuning aan zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Via een versnelde procedure kunnen zelfstandig ondernemers aanvullende inkomensondersteuning tot het sociaal minimum krijgen voor levensonderhoud. De regeling werkt terug tot 1 maart 2020 en blijft voorlopig tot 1 juni 2020 bestaan. Dus ook als de ondernemer pas in mei in de financiële moeilijkheden komt, kan er op dat moment nog een aanvraag gedaan worden voor ondersteuning. De Rijksoverheid is momenteel nog bezig met de uitwerking van de steunmaatregelen die gemeenten gaan uitvoeren. Daarom heeft de gemeente een versnelde procedure tot voorschotverstrekking ingericht voor zzp’ers die financieel in de knel komen.

Is er sprake van acute geldnood?
Als er sprake is van acute geldnood, waardoor er niet meer aan de dagelijkse kosten van levensonderhoud voldaan kan worden (voeding, vaste lasten en onderdak), dan kunnen ondernemers contact opnemen met de gemeente. Dat kan via Stichting 155 Help een Bedrijf (www.155.nl/bbz) of via het Sociaal OndernemersLoket Online (www.ondernemersregelingen.nl/weert). Er wordt dan bekeken of de ondernemer onder de tijdelijke regeling valt. Als dat het geval is, kan er vooruitlopend op de aangekondigde steunmaatregelen al een financieel voorschot verstrekt worden.

Vorig artikelBijna twintig procent ondernemers vreest voor einde bedrijf
Volgend artikelRenovatie H Hartbeeld op het kerkhof in Ospel