Hushoven vlagt uit solidariteit met de zorg

WEERT – De Coronacrisis kent gelukkig niet alleen verschrikkingen op ongekende schaal. Steeds vaker zien naast grote, ook kleine initiatieven van burgers het levenslicht zoals we met zijn allen kunnen zien. Het Noord-Brabantse Tilburg beet het spits af. “Met het hijsen van hun streekvlag wilt beeldend kunstenaar Zeus Hoenderop een voorbeeld stellen. Hij wil Nederland verbinden met zijn vlag: ‘Laat zien dat we samen sterk staan,’ aldus Hoenderop. De Gelderse gemeente Heusden volgde gauw het voorbeeld. En nu ook het Limburgse Weert.

 ‘Weert kan natuurlijk niet achterblijven’, moeten de inwoners van de Weerter Wijk Hushoven hebben gedacht. Op Facebook verschijnt op de 23ste maart een hartverwarmende boodschap. Initiatiefnemer mevrouw Jalimsing en nog vijf anderen buren kleuren Hushoven in het Nederlands rood-wit-blauw. “Onze buurvrouw maakte ons erop attent de Nederlandse vlag buiten te hangen. Dit doen we voor alle mensen die in de zorg werken tijdens deze moeilijke periode waarin Nederland zich bevindt.”

De aanblik van al dat patriottisme doet blijkbaar goed. Dit ontroerend en kleurrijk initiatief lijkt nu al met vlag en wimpel geslaagd.

Waarom zij juist voor deze uiting van blijk en respect hebben gekozen, vertelt ze: “Er is al op vele manieren waardering geuit, maar waarom zou je de Nederlandse vlag niet gebruiken? Daarmee geef je de saamhorigheid ook een flinke zet.

Waar andere steunacties zoveel mogelijk gericht zijn op het zorgaspect en de strijdende medici, betreft het hier een meer universeel gebaar. “Dit is voor álle mensen die gezamenlijk, in welke branche ook, ondersteuning willen bieden en willen helpen. Niet te vergeten al die mensen die op wat voor manier dan ook getroffen zijn door dit verschrikkelijke virus. We willen laten zien dat wij aan hen denken,” vervolgt ze. “Het is een kleine moeite en een mooi gebaar om de Nederlandse driekleur óók in moeilijke tijden tevoorschijn te halen als blijk van dank, uiting van diep respect, collectieve saamhorigheid en natuurlijk uit een oprecht gevoel van innig medeleven.”

Als nationaal gebaar is de Nederlandse vlag ook nu het symbool voor onze gezamenlijke veerkracht om deze situatie, die met geen pen te beschrijven valt, weer boven te komen. En omdat woorden soms simpelweg tekort schieten zullen we als een leeuw moeten strijden.

Alleen lukt het niet, maar wél samen!
Doet u ook mee?

Tekst en fotografie: Rob Timmermans