Alternatieve invulling van Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Doden herdenking Weert St. Rumolduskapel, Molenpoort Weert

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei zoekt nog naar een ‘passende alternatieve invulling’ van de Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Bij de Dodenherdenking kan als gevolg van de overheidsmaatregel geen publiek aanwezig zijn. Het comité zoekt met de gemeente Amsterdam naar een passend alternatief. Naar alle waarschijnlijkheid leggen Koning Willem-Alexander en koningin Maxima wel een krans op het monument op de Dam.

Ook alle andere publieksactiviteiten die tot 1 juni gepland stonden in het kader van de viering van 75 jaar vrijheid gaan niet door. Het comité zoekt nog naar mogelijkheden om binnen de nu geldende maatregelen tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei toch in het hele land stil te staan bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

‘We willen mogelijk maken dat de hele Nederlandse samenleving ondanks de buitengewoon moeilijke omstandigheden op een waardige manier en in onderlinge verbondenheid kan herdenken en stil kan staan bij het einde van de Tweede Wereldoorlog. We vragen speciale aandacht voor de veteranen en al die mensen die de verschrikkingen van deze oorlog zelf hebben meegemaakt en nu extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus,’ aldus de voorzitter Gerdi Verbeet van het Nationaal Comité.