Soepelere regels bevoorrading winkels

WEERT – Het college van burgemeester en wethouders staat toe dat bevoorrading van winkels en bedrijven per direct ook tussen 19.00 en 07.00 uur mag plaatsvinden. Het is belangrijk dat, ongeacht de beperkingen rondom het coronavirus, er voldoende voorraden voor klanten blijven, aldus het college. Ook voor winkels in het promenadegebied versoepelt het college de regels rondom bevoorrading.

Wethouder Wendy van Eijk begrijpt dat de nieuwe regels soms tot enige overlast kunnen leiden voor omwonenden. `In deze uitzonderlijke situatie door het coronavirus is bevoorrading van alle winkels hard nodig. Ook op tijden waarop we dat normaal gesproken niet zouden toestaan. Ik wil omwonenden vragen begrip te hebben voor eventuele overlast’, aldus wethouder Van Eijk.

Vraag ondernemers Diverse ondernemingen hebben de gemeente gevraagd of zij buiten de reguliere toegestane tijd van 7.00 tot 19.00 uur mogen laden en lossen. Het college van burgemeester en wethouders is bereid in deze uitzonderlijke situatie tijdelijk af te wijken van de geldende geluidsvoorschriften. Concreet betekent dit dat voor de periode tot 1 mei 2020 laad- en losactiviteiten 24 uur per dag mogen plaatsvinden.

Promenadegebied
Om te zorgen voor voldoende producten in de winkels in het promenadegebied, mag de bevoorrading in dit gebied plaatsvinden op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 6.00 en 19.00 uur, donderdag tussen 6.00 en 22.00 uur en zaterdag tussen 6.00 en 18.00 uur. Het promenadegebied is voor het bevoorraden alleen bereikbaar via de Korenmarkt

Besluit
In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn geluidsvoorschriften opgenomen die bedrijven bij hun activiteiten in acht moeten nemen. Deze voorschriften bieden omwonenden bescherming tegen het geluid dat veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld laad- en losactiviteiten. In het besluit staat dat tussen 7.00 en 19.00 uur de geluidsvoorschriften niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten. Voor de avond- en nachtperiode gelden deze voorschriften daarentegen wel. Deze normaal gesproken geldende regels worden nu versoepeld.