152 nieuwe woningen op Laarveld

Stedebouwkundig verkavelingsplan Laarveld Fase 3

WEERT – De gemeente Weert is van start met de ontwikkeling van fase 3 van het plan Laarveld. Fase 3 is gelegen aan de Laarderweg en wordt verder begrensd door de Schonkenstraat, Schonkenweg, Gertrudisstraat en Ringbaan-Noord.

Er komen 152 woningen in de categorieën: zelfbouw, projectmatig (vrijstaand, 2-kappers, patio’s en middeldure huurwoningen) en sociale huurwoningen. Op dit moment wordt het bestemmingsplan gemaakt en in procedure gebracht. Naar verwachting wordt eind 2020 gestart met het bouwrijp maken van het gebied. Dan wordt ook gestart met de verkoop van bouwkavels.

Duurzaamheid
Het aspect duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Door zijn groene inrichting, infiltratie van hemelwater en materiaalgebruik in het openbaar gebied, is Laarveld fase 1en 2 een duurzaam woongebied. Woningeigenaren hebben ook zelf de nodige duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Denk daarbij aan het gebruik van zonnepanelen en warmtepompen. In Laarveld fase 3 krijgt duurzaamheid nog meer aandacht. Er wordt geen gasnet aangelegd. Het is aan de kopers van de kavels en woningen om te bezien welke alternatieve voorziening het beste past bij hun woning.

Naast het verwarmen van de woningen zijn er nog andere manieren om duurzaam te bouwen. Dat geldt zowel voor de woningen als voor het openbaar gebied. Daarbij kan gedacht worden aan toepassing van circulaire bouwstoffen, het vergroten van de biodiversiteit, vegetatiedaken etc. Alle mogelijke maatregelen worden geïnventariseerd en er worden door de gemeente keuzes gemaakt voor de toe te passen duurzaamheidsvoorzieningen in het openbaar gebied. Voor de toekomstige bewoners komt informatie beschikbaar over duurzaamheidsmaatregelen die op de kavels en in de woningen kunnen worden toegepast.

Informatie
Zodra er meer informatie beschikbaar is over de plannen van fase 3 van Laarveld wordt dit bekend gemaakt via de website www.laarveld-weert.info. Ook worden er dan informatieavonden georganiseerd waarin de plannen worden toegelicht. Deze informatieavonden worden via de media bekend gemaakt.

Vorig artikelWat is het Coronavirus?
Volgend artikelLevert Corona overmacht op?