Gezond Nederweert en ‘Wat u daarover zou moeten weten’

NEDERWEERT – Gezondheid is een breed begrip, en de een is vatbaarder voor ziektes dan de ander. Dat kan liggen aan uw genen, uw levenswijze of soms is een goede gezondheid puur geluk hebben. Er zijn echter ook factoren die voor iedereen hetzelfde zijn. Onze lucht, onze bodem en ons water bepalen voor een niet onbelangrijk deel hoe gezond de burgers van Nederweert in feite zijn, en …… zouden kunnen zijn.

Maandag 11 mei 2020 in de Reigershorst Nederweert-Eind inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur.  Uw avondvoorzitter is Evert Heemstra, voormalig huisarts te Nederweert.

Thema
Gezond Nederweert en ‘Wat u daarover zou moeten weten’
Onderstaande gastsprekers gaan nader op dit thema in

STIKSTOFCRISIS, NATUUR EN VEELTEELT
Ignas van Bebber, oncologisch chirurg in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch.
Hij richtte met enkele medisch specialisten het Artsenforum Gezondheid, Natuur en Milieu op om meer aandacht te vragen voor de effecten van de landbouw op onze gezondheid.

OVER STIKSTOF EN FOSFAATNORMEN RONDOM LANDBOUW
Jaap Schröder, gedurende 35 jaar onderzoeker nutriënten-management Universiteit Wageningen
Hij heeft bij diverse onderdelen van Wageningen UR gewerkt aan de effecten van mest op gewas en milieu. Met zijn grondige kennis van mest kan hij inzicht geven in het nut van mestverwerkers, maar evengoed ook in kringlooplandbouw.

Deze informatieavond is bedoeld voor de inwoners van Nederweert e.a. belangstellenden. Het is géén avond waarop agrarische activiteiten in Nederweert ter discussie worden gesteld.

Vorig artikelBeurs Wonen-Zorg-Welzijn in Heythuysen
Volgend artikelBAL hard op weg naar de playoffs!