Kinrooi keurt klimaatplan goed na uitgebreid participatietraject

KINROOI – Op maandag 2 maart 2020 keurde de Kinrooise gemeenteraad het klimaatplan goed. De meest noordoostelijke gemeente van het land volgt de provinciale doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn met daarbij 40% CO2 reductie tegen 2030. Het klimaatplan in Kinrooi kwam tot stand na een intensief participatietraject in 2019 waardoor er zelfs al initiatieven van in uitvoering zijn.

Burgemeester Jo Brouns: “Tijdens het burgerparticipatietraject kinrooimeemaken.be werd al vlug duidelijk dat klimaat, groen, leefbaarheid en natuur thema’s zijn die onze inwoners nauw aan het hart liggen. Op elke Meemaakavond was er wel een aparte tafel die zich boog over het thema klimaat en groen en wat het groene toekomstbeeld van Kinrooi anno 2030 idealiter zou zijn.”

Klimaatplan
Schepen van klimaat en burgerparticipatie Peter Nies: “Naast de algemene Meemaakavonden werden er bijkomend aparte initiatieven georganiseerd. Zo kwam weerman Ruben Weytjens de kick-off voor het klimaatplan geven op 29 mei 2019 met een lezing waarbij hij ook even inzoomde op de situatie in Kinrooi. Aansluitend op de lezing werd een eerste brainstormsessie gehouden ter voorbereiding van het klimaatplan. Tijdens het online traject van kinrooimeemaken.be volgde nadien nog een ander offline moment. Op 20 juni was er een Meemaakavond specifiek over klimaat en groen. Reeds voor de goedkeuring van het klimaatplan werd eind 2019 het allereerste idee van het burgerparticipatieplatform al gerealiseerd: de aanleg van een klimaatbos aan de Witbeekvallei. Wat de strijd tegen zwerfvuil betreft, hebben we dankzij de medewerking van lokale ondernemers onze Mooimakers zeer recent van handige bolderkarren kunnen voorzien.”

Het Kinrooise klimaatplan bevat verder tal van acties en initiatieven.

Enkele specifiek voor de gemeente Kinrooi zijn:

  • (her)openen van goed onderhouden trage wegen
  • windenergie: een coöperatieve opzetten met de inwoners
  • infoavonden duurzaam bouwen organiseren
  • verdere aanplanting klimaatbos en aanleggen vlinder- en bijentuinen
  • handhaving op vlak van recreatie op verboden plekken & zwerfvuil
  • promoten van streekeigen producten

De gemeente wil ook inzetten op de eigen gebouwen zodat die energieneutraler kunnen worden. Ook dorpskernverdichting en – vergroening komt vaak terug in het klimaatplan. Tot slot zal er werk gemaakt worden van een fietsbeleid door schoolomgevingen fietsvriendelijker te maken (fietsstraat) en door ideale, geschikte fietsroutes naar school uit te werken. Meer op de fiets is natuurlijk ook beter voor het klimaat. Als Kinrooi alle acties rond klimaat en duurzaamheid telt, is dat goed voor ruim drie miljoen euro.

Vorig artikelHet is weer tijd voor de inschrijvingen voor Kivakemo 2020!
Volgend artikelFocus op restaurant Flavours