Er zijn drie soorten Deinzenaars

Lezing Peter Korten

DEINZE / NEVELE – Zondagmiddag vierde de heemkundige kring Het Land van Nevele haar vijftigjarig bestaan. Twee opvallende bezoekers kwamen uit Weert.

Ze hadden voor afscheidnemend voorzitter André Bollaert een imposant geschenk mee. Vanuit Weert wou men hem daarmee bedanken voor zijn inzet bij de (internationale) herdenking van de onthoofding van de heer van Horn in 1568 op de Markt van Brussel. De onthoofding – samen met zijn vriend Egmont – bracht een schok teweeg in de Nederlanden en was een staaltje van machtsmisbruik door de Spaanse bezetters.

Een aantal leden van het Deinse stadsbestuur die in zaal Novy in Nevele aanwezig waren, zagen dat er een stevige band is ontstaan tussen beide steden. Die is er gekomen door het onderzoek naar en de vele activiteiten over Philippe de Montmorency, een 16de eeuwse graaf, die zijn jeugd doorbracht op het kasteel van Ooidonk. Hij was heer van het Land van Nevele. Nadien trok hij naar Weert, de woonplaats van zijn echtgenote. De strijd tussen katholieken en protestanten kostte hem het leven in 1568. Maar zijn dood was wel het sein voor een opstand die leidde tot het ontstaan van Nederland.

Er zijn drie soorten Deinzenaars
In zijn toespraak gaf Peter Korten de aanwezigen iets om over na te denken: ‘Er zijn drie soorten Deinzenaars. Slechte Deinzenaars, goede Deinzenaars en mensen van Nevele’. Peter Korten is zelf heel actief op het vlak van historisch onderzoek en evenementen, via de Stichting de Aldenborgh en de kring Weert van het Koninklijk Limburgs Geschiedkundig en Oudheidkundig genootschap.