Peelklokje week 9 online

OSPEL – Lees het Peelklokje week 9 online. Kerkdiensten van 22 tot en met 29 februari

KERKDIENSTEN 22 – 29 februari

Zaterdag 22 februari, Vastenavondmis m.m.v. De Vlikkestaekers,
18.00 (Zangkoor De Peelklanken)
jrd Mia Jacobs-Weekers.

Zondag 23 februari, 7 e zondag door het jaar,
10.00 (Samenzang) tot dankbaarheid en voor een goede gezondheid.

Woensdag 26 februari, Aswoensdag, vasten- en onthoudingsdag,
09.00 en 19.00 ter voorbereiding op de veertigdagentijd/vastentijd.
Na beide diensten wordt het Askruisje opgelegd.

Donderdag 27 februari, geen avondmis,

Zaterdag 29 februari,
19.00 (Samenzang) voor het welzijn van de parochie en parochianen.

ACOLIETEN :
za. 22 febr. 18.00 : Rick van Hulsen; zo. 23 febr. 10.00 : Willem, Pieter en Ceciel Tullemans;
woe. 26 febr. 19.00 : Rick van Hulsen; za. 29 febr. 19.00 : koster.

VASTENAVOND :
Komend weekend wordt vastenavond gevierd, traditioneel ingeluid met de gezinsmis om 18.00 uur m.m.v. de Vlikkestaekers. Een mooie, in ere gehouden traditie in onze parochie en dorpsgemeenschap. Om je even te bezinnen op de diepere zin van de vastenavond en naderende vastentijd. Ik nodig jong en oud uit om dit mee te komen vieren en om na de dolle dagen mee om te schakelen met een askruisje op aswoensdag.

ACTIE KERKBALANS 2020 :
Wat zijn de parochie inkomsten ? De belangrijkste inkomsten van de parochie zijn de
ontvangsten aan de gezinsbijdrage en de collectes. Ofschoon nog veel gezinnen/parochianen deelnemen aan de gezinsbijdrage, loopt de opbrengst jaarlijks iets terug. De opbrengst van de collectes blijft nagenoeg gelijk. Een deel hiervan wordt afgedragen aan de wereldkerk/missie.

Verder heeft de parochie nog inkomsten uit de H. Missen, huwelijken en jubilea, uitvaarten en overige diensten, alsmede uit de begraafplaats, rente en giften.
De resultaten van de exploitatie (inkomsten min uitgaven) variëren de laatste jaren vanwege extra kosten in 2017 (opnieuw vergulden van de wijzerplaten, revisie van het uurwerk en vernieuwing van de verlichting) en in 2019 (extra kosten i.v.m. de restauratie van de kerktoren).

Het is duidelijk dat er gewoonweg geld nodig is om de parochie draaiende te houden en dat de gezinsbijdragen en collecte opbrengsten hierbij onmisbaar zijn, zoals onlangs in de huis-aan-huis circulaire is aangegeven. De parochiecommissie en ik als uw pastoor nodigen u daarom uit ook in 2020 uw betrokkenheid in woord en daad te tonen en bij te dragen aan de gezinsbijdrage. Banknummer NL94RABO01403.01.879 t.n.v. Parochie Ospel m.v.v. Kerkbijdrage 2020.

Pastoor A. Koumans, OMI.