Roermond zoekt deelnemers voor het ‘Experiment Integraal Budget’

ROERMOND – De gemeente Roermond is één van de acht gemeenten die op uitnodiging van minister Hugo de Jonge samen met andere partijen deelneemt aan het ‘Experiment Integraal Budget’. 21 partijen, waaronder gemeenten, zorgkantoren en het ministerie van VWS, slaan hiermee de handen ineen om meervoudige zorgvragen van inwoners écht integraal te gaan beantwoorden. Met één plan, één aanspreekpunt en, in het geval van een PGB, één budget.

Op 3 februari 2020 nodigde Erik Gerritsen (SG ministerie van VWS) de partijen uit om hun handtekening te zetten onder het uitvoeringsconvenant van het Experiment Integraal Budget.

Er zijn mensen en gezinnen in Nederland die meerdere vormen van zorg of ondersteuning vanuit verschillende wetten nodig hebben, zoals huishoudelijke hulp, begeleiding, verpleging, verzorging, ondersteuning in het onderwijs en/of activering naar werk. Deze hulp wordt lang niet altijd integraal geleverd. Inwoners krijgen te maken met een groot aantal hulpverleners, indicatiestellers en financieringsvormen. Het gevolg? Cliënten ervaren veel bureaucratische last en voelen zich niet optimaal geholpen.

De acht gemeenten (Alphen aan den Rijn, Den Haag, Dalfsen, Nieuwegein, Rotterdam, Roermond, Leiden en Meppel) gaan met een groot aantal uitvoerende partijen samen twee jaar aan de slag om deze ontwikkeling een stap vooruit te helpen. Deelname aan het experiment biedt de gemeenten een omgeving waarin zij kunnen leren en experimenteren hoe het beter kan. Dat kan met een integraal PGB of met integrale plannen in natura. Daarbij is het uitgangspunt altijd wat de cliënt nodig heeft. Ook voor de samenwerkende partijen is het experiment een spannend proces. Vertrouwen is de basis. De brug die deels nog wordt gebouwd, wordt al belopen. Maar zolang iedereen elkaar goed vasthoudt, kan het niet misgaan.

Roermond zoekt inwoners die willen deelnemen aan het experiment
Bent u één van onze inwoners die meerdere vormen van ondersteuning ontvangt, of ontvangen meerdere mensen binnen uw gezin ondersteuning die beter op elkaar kan worden afgestemd? Neem dan contact op met het Zorgteam via telefoonnummer 14 0475 of per mail: [email protected].