In het tweede jaar van zijn bewind kondigt Vorst Jan enkele kleine veranderingen aan in de wijze van carnavalviering. Het programma zal in grote trekken hetzelfde blijven: Bonte Avonden en een wichtermiddig, drie grote bals, een grote Weerter optocht en kinderoptocht, maar De Rogstaekers willen toch ingaan op de hier en daar geuite wens voor wat verandering en verbetering. De buurtschappen kunnen bijvoorbeeld – met al hun expertise – meer worden betrokken bij de voorbereiding van de optocht. Vorst Jan geeft een een vooruitblik op het komend seizoen. De data van de tradtitionele bals worden gewijzigd, De Flarisse uit Geleen zijn te gast op de laatste Bonte Avond en voor de politie (voorheen aanwezig op de generale repetitie) en de Weerter missionarissen op vakantie wordt een extra Bonte Avond verzorgd. Vervolgens de plechtigheid van het afscheid van Frans van den Broek als Kanselier. Hij is al zesendertig jaar bestuurlijk actief binnen het Weerter carnaval, waarvan 35 jaar als Kanselier van De Rogstaekers. Vorst Jan memoreert dat Frans de hele ontwikkeling heeft mee-gemaakt vanaf het prille begin van georganiseerd carnaval in Weert tot de huidige viering van dit volksfeest. Het is mede aan hem te danken dat de vastelaovendj in Weert op zo’n hoog peil staat. In goede en slechte tijden heeft hij er alles aan gegeven. Uit erkentelijkheid wordt Frans – onder groot applaus – tot ieërekanseleer benoemd. Hij wordt van zijn uiterlijke tekenen als kanselier ontdaan en krijgt een nieuwe, speciale steek (möts). De Rogstaekersvereniging schenkt hem een herdenkingsschild en een kristallen vaas. Zijn vrouw krijgt bloemen aangeboden. Zo’n boeket kan toch nooit groot genoeg zijn? Ook Oppervorst Zjang en oud-Regent Tjeu spreken woorden van dank. De kersverse Ere-kanselier geeft aan dat hij zijn functie neerlegt om plaats te maken voor de jongere generatie. Hij memoreert, geestig als hij kan zijn, de fijne samenwerking met zijn vriend, Oppervorst Zjang, met wie hij meer dan dertig jaar ‘de hitte van het carnavalsseizoen’ heeft gedragen. Frans Houben wordt geïnstalleerd als zijn opvolger. Genoeg plechtigheid op deze zitting… op naar muziek en kolder. Het Cocktail Quintet, de Boore-Hermeni-j, Lei, Driek, De Snuffelterre (vlinders) met een lekkere musical, John Reemers in de buut en later met Driek, Lei en Wiel (van Geldorp) in een heerlijke persiflage van The Beatles. Klaar voor de start van het nieuwe seizoen! Tijdens de Bonte Avonden neemt Lei de Borgie na negentien jaar afscheid van zijn publiek en het publiek van hem. De Snuffelterre (vlinders) nemen zingend de Weerter politiek op de hak. Ook de Frenckly Sisters en het duo Lei en Driek zingen weer, voor het laatst samen, en zij krijgen moeiteloos de bomvolle zaal plat. Lei de Borgie brengt als apotheose zijn afscheidslied Bye bye publiek; groot applaus voor Lei als medewerker aan ‘zijn’ Bonte Avonden. Uiteraard is er ook veel bijval voor Ton Weegels bij zijn uitroeping tot Prins Ton de twieëdje. Neet kalle – Karnavalle, houdt hij zijn onderdanen voor. Een aantal van hen ontvangen zijn Ordeteken Ut inpakmesjienke.

Intussen gaat de verkoop van glazen met afbeeldingen van de Rogstaekerslegende gestaag door. De serie is nagenoeg compleet. Vele gezinnen hebben de verzameling in bezit en hebben daarmee De Rogstaekers naar behoren gesponsord.

Tijdens het boerenbal worden Rina Driessens en Ton Verdonschot door Prins Ton II in de onecht verbonden. Uiteraard is ook de Boore-Hermeni-j van de partij en Pierre Denteners vastelaovendj-lidje Vleege met Jeanetje schalt door de zaal. Nelly van Lint wordt tot Rogstaekerin van ut jaor 1965 gekozen op het Prinsenbal. De tweede Rogstaekerin die een Prins (Jan II Janssen) aan de echtelijke haak zou slaan. Jeugprins Peter II (van Wegberg) is tijdens zijn installatie op zaterdagmiddag ook op de radio te horen. De AVRO maakt er een uitvoerige radioreportage van. Karnavalle met zun allen klinkt zijn devies door de Nederlandse huiskamers. Hij benoemt de burgemeester in de Orde van Ut draejbaenkske. Enkele uren later staat Prins Ton II met zijn gevolg, waaronder de Adjudanten Fer Knapen, Wim van Rijt en Hans Grein, op de trappen van het stadhuis om de sleutel van de stad voor de komende drie dagen te ontvangen. Daarna is het erg druk tijdens de Prinsenreceptie.

Volgens de krant zien enkele tienduizenden kijkers langs de route de Grote Optocht. Zij zien (citaat) ongetwijfeld een der beste die Limburg in die dagen heeft gezien. De tachtig nummers tellende optocht – met veel muziekcorpsen – is inderdaad van allure met originele taferelen en een sublieme afwerking. Dat is ook aan de bijval van het publiek af te leiden. De wagen Ik Jan Creemer van Buurtschap Sint Paulusstraat verovert met maar liefst 188 punten De Gouden Rog. Bij de grote groepen gaat de eerste prijs naar De Bloeëtkek met unne Duitse kop zeej-je in Wieert de man. Een enigszins gewaagde, maar niet aanstootgevende verwijzing naar in de legerplaats Budel gelegerde Duitse militairen, waar toen kennelijk menig Weerter meisje wel een oogje op had. Daags erna zijn er zoals altijd weer een vrolijke, dansende en zingende kinderen te zien in hun wichteroptocht.

Op de elfde van de elfde 1965 is er een puike start van het nieuwe seizoen met een mudvol Trefpunt Lenders. Nu geen plichtplegingen maar pure carnavalslol met muziek van het Cocktail Quintet en de Boore-Hermeni-j. Fred Weerts blijkt het winnende vastelaovendj-liedje Dich en ich te hebben geschreven. De zangrepetitie is deze keer erg kort, want het nummer wordt als snel door de hele zaal meegezongen. De cast van de Bonte Avonden geeft al een voorproefje met onder anderen John Reemers in de buut, Driek als D’n Druuëge eveneens in de ton, Wiel van Geldorp, Wiel Derkx en Rina Driessens in verscheidene acts.

Prins
Ton II Weegels

Adjudanten
Fer Knapen
Wim van Rijt
Hans Grein

Jeugdprins
Peter II van Wegberg

Liedje: Vleege met Jeannetje

Vleege met Jeannetje, vleege nao de maon
Same in de wollke laote vae um gaon
Vleege met Jeannetje, vleege nao de maon,
Same in de wollke, laote vae um gaon.

Bi-j os, oees Pier, vurstieet ziee vak
Es rasecht inzinjeur
Want Pier hieet ein raket gebouwdj
B-j vader in de scheur

Hae heurdje zich u stökske groond
En brach um nao de wei-j
En merrge, zieete steig ich op
Mie maegtje neem ich mei-j

Refrein

Dèt deenk van Pier gebroeektj neet völ
Hae stoeektj met reubezaod
Mer aaf en toow dan sputtertje
En krieg-tjut haost te kwaod

Mer ondanks alles kumptje straks
Heej boeeve nog us doeer
En zeeje Pier soms in de locht
Dan huurdje in u koeer

1e prijs optocht
Buurtschap de Paulusstraat

Boerenbruidspaar
Rina Driessens
Ton Verdonschot