Leerlingenvervoer opnieuw aanbesteed

LEUDAL – De gemeente Leudal gaat het leerlingenvervoer opnieuw aanbesteden. Met name betreft dit het taxivervoer van kinderen, die naar het speciaal (basis) onderwijs gaan. De reden om opnieuw aan te besteden heeft te maken met het feit dat het contract bij de huidige aanbieder afloopt, de verbeterpunten en de uitkomst van het klanttevredenheidsonderzoek (KTO).

Het KTO is gehouden onder ouders van leerlingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer. De vragen in het KTO hadden betrekking op de dienstverlening door de gemeente en de uitvoering van het leerlingenvervoer. In Leudal maken ruim 200 leerlingen gebruik van het taxivervoer naar school. Ten opzichte van de omringende gemeentes is dit relatief veel.

Aanbesteding
Wethouder Mart Janssen: “Juist voor deze kinderen en hun ouders is het heel belangrijk dat het leerlingenvervoer correct wordt uitgevoerd. We hebben relatief veel leerlingen, die hier gebruik van maken. Zij moeten op tijd op school en thuis kunnen zijn. Door het vervoer opnieuw aan te besteden kunnen we ook ruimte bieden aan lokale (kleinere) vervoerders. Daarbij zetten we in op de kwaliteit van het vervoer, duurzaamheid en het jeugdwetvervoer.”

Leerlingenvervoer
De kans bestaat dat Leudal het leerlingenvervoer alleen gaat aanbesteden, indien de andere gemeentes in de regio besluiten om niet aan te besteden. Vanwege de lange looptijd van het contract betekent dit dat de komende jaren dan geen sprake meer is van samenwerking in de regio.