Toekomst Baronie van Cranendonck klaar voor besluitvorming

Het gebied van de Baronie van Cranendonck. Foto: Google Maps

CRANENDONCK – Recent heeft het college van B&W van de gemeente Cranendonck ingestemd met de plannen voor de gebiedsontwikkeling van de Baronie van Cranendonck. Deze plannen worden ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Nu de ruimtelijke en financiële uitwerking gereed is, vraagt het college de gemeenteraad om de ruimtelijke procedure op te starten, zodat de gebiedsrealisatie in gang gezet kan worden en initiatiefnemers met hun initiatief aan de slag kunnen.

“Dit met als doel om eer te doen aan dit prachtige en unieke gebied met rijke cultuurhistorie en bijzondere natuur, en iedereen hiervan op een vitale manier te laten genieten, ook in de toekomst”, aldus wethouder Frans Kuppens.

Van visie naar resultaat
De in mei 2019 vastgestelde Visie Vitaliteit, dient als leidraad en geeft richting aan de ontwikkeling van het gebied ‘De Baronie van Cranendonck’. Een gebied met veel herinneringen, historie en natuurschoon.

Een verdere ruimtelijke en financiële uitwerking werd door de gemeenteraad van belang geacht om te kijken of een gebiedsontwikkeling als deze, volgens de ingeslagen weg, haalbaar zou zijn. Dit bleek bijvoorbeeld uit vragen als: hoe ziet de ontwikkeling er dan daadwerkelijk uit? Hoe borgen we dan de gewenste kwaliteit? En als we de Visie Vitaliteit vaststellen, is dat financieel dan ook haalbaar?

Positief proces
“Samen met enthousiaste initiatiefnemers en een vooruitstrevend projectteam hebben we, in de afgelopen periode, veel werk verzet”, geeft wethouder Kuppens aan. “Inspiratiesessies over cultuur, gesprekken over de gewenste gezamenlijke ruimtelijke uitwerking, gebiedsbranding én ook gesprekken over financiën vonden plaats. We reisden af naar Den Haag en zaten regelmatig bij de provincie in ‘s-Hertogenbosch. Het enthousiasme verspreidde zich, bijvoorbeeld tijdens de gesprekken met omwonenden en de klankbordgroep. Het zou fijn zijn als de gemeenteraad het resultaat omarmt”.

Resultaat
Het resultaat: een financieel positieve doorrekening, een ruimtelijk plan, initiatiefnemers die aan de slag willen met hun onderneming in het gebied, een beeldkwaliteitsplan ter borging van de ruimtelijke kwaliteit én een Nota van Uitgangspunten. Deze Nota van Uitgangspunten is de basis voor de start van de ruimtelijke procedure. We leggen de gemeenteraad een vooruitstrevende planning voor: het doorlopen van de ruimtelijke procedure in 2020 en het gelijktijdig laten landen van de eerste initiatieven op basis van de bestaande bestemmingsplanmogelijkheden.

De Baronie van Cranendonck in de toekomst
Tot de ruimtelijke plannen behoren onder andere een horecagelegenheid, een initiatief met betrekking tot dierenwelzijn (unieke paardenopleiding), een lokaal natuurinclusief agrarisch initiatief, het IVN en een belevingstuin, een coöperatief agrarisch initiatief (Herenboeren), het concept Whitespot, een kinderdagopvang nieuwe stijl, een aantal ecolodges, een natuurinclusieve campercamping en een vitaliteitshub. Daarnaast is de bedoeling dat het gebied rond het kasteeltje een culturele hotspot wordt. Tenslotte staat in het ruimtelijk plan de realisatie van natuur- en cultuurpoort De Groote Heide en het nemen van verkeersmaatregelen rond de Brink.

Vervolg
Op 21 januari behandelt de gemeenteraad het voorstel in de commissievergadering. Op 4 februari neemt de gemeenteraad volgens planning een besluit. Als de gemeenteraad instemt met de plannen kan de bestemmingplanprocedure gestart worden.

Vorig artikelMuzikale beleving met Sun Records in het Munttheater!
Volgend artikelOnderzoek naar integriteit burgemeester Heijmans