Onderzoek naar integriteit burgemeester Heijmans

Burgemeester Heijmans | Foto: Linda Beelen

WEERT – De raad heeft kennis genomen van de artikelen over burgemeester Jos Heijmans die in De Limburger zijn gepubliceerd. Hierin wordem een aantal punten benoemd waarbij de integriteit van de burgemeester in twijfel wordt getrokken.

De fractievoorzitters van de raad spreken in een gezamenlijke verklaring over ‘zware aantijgingen’. De raadsleden willen als hier uiterst zorgvuldig en prudent mee omgaan. ‘Een zorgvuldig proces is van het grootste belang om te komen tot waarheidsvinding en een objectieve oordeelsvorming die recht doen aan betrokkenen.’

Onafhankelijk onderzoek
Hiervoor is naar de mening van de raad een onafhankelijk onderzoek door een extern bureau het meest geijkte middel. Deze procedure wordt nu in gang gezet. Het is de bedoeling om in de raadsvergadering van 5 februari de besluitvorming over de onderzoeksopdracht te laten plaatsvinden.