‘Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samenbrengen’

Wethouder Martijn van den Heuvel (Economische Zaken) en aanjager arbeidsmarktagenda Lilian van Grimbergen. Fotografie: Dion Huiberts

In totaal hebben twintig bedrijven, onderwijsinstellingen en overheidspartijen 15 november een krabbel gezet onder de Arbeidsmarktagenda. Dat aantal loopt steeds verder op. Gezamenlijk gaan ze aan de slag om vraag en aanbod op de Weerter arbeidsmarkt in balans te krijgen door middel van een actiegerichte agenda.

De Arbeidsmarktagenda maakt in een oogopslag duidelijk dat de vraag naar geschikte werknemers vrijwel in elke bedrijfstak een issue is. De bedrijven die deelnemen komen uit allerlei sectoren: o.a. maakindustrie, horeca en leisure, detailhandel, landbouw, zorg en zakelijke dienstverlening. Ook partijen als Werk.Kom, UWV, Keyport en Parkmanagement scharen zich achter het initiatief, net als onderwijsinstellingen in het voorgezet en mbo-onderwijs. “We hebben niet weer een nieuw initiatief willen creëren”, zegt wethouder Martijn van den Heuvel (Economie). “In tegendeel, we willen de bestaande initiatieven inzichtelijk maken en gaan hier gebruik van maken. Door mensen met elkaar in contact te brengen gaan we de samenhang vergroten. We hopen dan ook dat nog veel meer ondernemers zich aansluiten.”

Samenhang vergroten
De samenhang van arbeidsmarktinitiatieven vergroten is een van de vier thema’s. De thema’s zijn naar voren gekomen uit gesprekken met een dertigtal organisaties. De andere thema’s zijn het zichtbaar maken van de bedrijven in Weert, meer samenwerking van mkb-netwerken op arbeidsmarktvraagstukken en de brug tussen onderwijs en het Weerter bedrijfslevens. Die thema’s vormen de rode draad. Het promoten van Weert als ideale plek om te wonen en werken is een belangrijk onderwerp. Van den Heuvel: “Studenten die een hbo- of wo-studie gaan volgen, trekken weg uit Weert. Net zoals ik een tijd geleden. Ik had toen geen idee welke prachtige bedrijven in Weert gevestigd zijn. Onbekend maakt onbemind. Na mijn studie heb ik in meerdere steden gewerkt, onder andere in Eindhoven.” Studenten moeten te weten komen welke mooie bedrijven hier gevestigd zijn voordat ze in een andere stad gaan werken. Met name de combinatie van een prettige woonomgeving en uitdagend werk, maakt Weert een aantrekkelijke stad voor mensen die afgestudeerd zijn.

Aanjager arbeidsmarktagenda
Lilian van Grimbergen is aanjager arbeidsmarktagenda bij de gemeente Weert. Ze is een verbindende schakel voor ondernemers. “Ondernemers sluiten zich aan, omdat ze door de bomen het bos niet meer zien. Ik leid hen naar de juiste organisaties, wijs de weg naar subsidiemogelijkheden, breng hen in contact met andere ondernemers, of welke optie verder passend is.”

De grootste uitdaging voor Weert is het zichtbaar maken van de bedrijven. Van Grimbergen: “Dat is een uitdaging omdat er hier vooral veel midden- en kleinbedrijf (mkb) is. We hebben geen ASML bijvoorbeeld waar iedereen meteen een beeld bij heeft. Samenwerken en krachten bundelen is dus meer dan relevant.” Ze geeft een voorbeeld. “Je hebt meerdere zakelijke dienst-verleners met een paar medewerkers in dienst. Als je de bedrijfstak op de kaart wil zetten, kun je samenwerken en jezelf als sector presenteren. Dan ga je onder de vlag van ‘Zakelijke dienstverlening Weert’ bijvoorbeeld naar een stagemarkt.”

Wat ze verder merkt is dat het vooral draait om contact maken onderling. “Zodra mensen samenkomen, ontstaan haast vanzelf plannen. Gelukkig wordt er al veelvuldig samengewerkt. Denk aan Parkmanagement, Centrummanagement en diverse bedrijventerreinen. Denk aan collectieve inkoop van energie, beveiliging met camera’s en de aanleg van glasvezel. Alleen op het gebied van de arbeidsmarkt wordt er onvoldoende samengewerkt. Terwijl daar grote behoefte aan is. Elke ondernemer, groot of klein, kan zich aansluiten. Misschien speelt het op dit moment voor een bepaald bedrijf niet zo, maar op de lange termijn hebben we in Weert te maken met een bevolkingskrimp. In 2050 is de bevolking naar verwachting gekrompen met zeven procent, terwijl in Nederland de bevolking toeneemt met 7,5 procent.”

Terwijl werkgevers belemmeringen ervaren in hun bedrijfsvoering door het ontbreken van voldoende geschikt personeel, staan er in Weert nog steeds mensen langs de kant. Van den Heuvel: “Ook daar ligt een uitdaging. Naast het bedrijfsleven is ook onderwijs een hele belangrijke speler in deze samenwerking. Werkzaamheden veranderen in rap tempo. Vraag en aanbod sluit blijkbaar niet goed aan.”

De bedrijven in Weert nemen deel aan diverse samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en bedrijfsleven zoals binnen het MakeTech Platform, Spark Tech Lab, Foodlab Limburg en het Centrum van Logistiek Vakmanschap, weet Van Grimbergen. “Zorg en welzijn is afgelopen jaren fl ink toegenomen. Ook maakindustrie en groothandel/detailhandel zijn groot. Maar er is ook veel vraag naar beroepen als loodgieter, elektricien, monteur of operateur.” Van den Heuvel vat het samen: “Met de Arbeidsmarktagenda streven we naar een arbeidsmarkt waar werkgevers voldoende, gekwalifi ceerd personeel hebben, waar inwoners een geschikte baan kunnen vinden en waar een leven lang leren de norm is. Dat vraagt om verdere samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en gemeente. Als gemeente Weert hebben we de arbeidsmarkt expliciet benoemd in het raadsprogramma en we nemen met deze agenda een voorlopersrol in de regio. Want de arbeidsmarkt stopt natuurlijk niet bij de gemeentegrenzen.” Van Grimbergen vult aan: “Als gemeente zetten we capaciteit in. Als we merken dat er inzet en energie komt vanuit de werkgevers om de schouders eronder te zetten, dan stoppen wij dezelfde energie erin. Dus iedereen die zich wil aanmelden, kan direct met mij contact opnemen: [email protected]

Vorig artikelMarsha Muijsers van Point Blank Tattoo: De persoonlijke benadering is even belangrijk als de tatoeage
Volgend artikelVrouwennetwerk Female voor het voetlicht