Doospels Café

Beste inwoners van Ospel, Dorpsraad Ospel heeft als doel de leefbaarheid van Ospel te verhogen en daarbij het woon-, leef en werkklimaat te optimaliseren. In de afgelopen jaren heeft de dorpsraad Ospel hier op veel vlakken een bijdrage aan geleverd. Denk hierbij aan de nieuwe kerstornamenten, College Tour, Kern met Pit, plantentorens, BuurtWhatsApp, etc. 

Nieuw Doospels Café op 11 December 2019 

Om te zorgen dat we met de juiste zaken aan de slag gaan waar draagvlak voor is, willen we graag met u als inwoners van Ospel in gesprek tijdens het Doospels Café. We zijn vooral geïnteresseerd welke ideeën er leven en kunnen dan samen bekijken of en hoe dit verder kan worden ingevuld. Het Doospels Café is op woensdag 11 december 2019, inloop om 19.30 uur in de Haaze-Hoof.

Vanaf 19:30 inloop

19:45 – 20:00 uur starten we met het programma. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Haaze-Hoof het huis voor de gemeenschap en het verenigingsleven! Rabobank en de mobiele adviseur Thema’s naar aanleiding van de College Tour

22:00 uur afsluiting

We hopen op een druk bezocht café met jong en oud. Dus schrijf woensdag 11 december 19.30 uur in jouw agenda, want de toekomst van Ospel ligt daadwerkelijk ook in jouw handen.

Voor een goede organisatie vernemen we je aanmelding op [email protected]

Tot in het Doospels Café.

Het eerste rondje is van ons!

Dorpsraad Ospel