Peelklokje week 50 online

OSPEL – Lees het Peelklokje week 50 online. Kerkdiensten van 7 tot en met 14 december

KERKDIENSTEN 7 – 14 december

Zaterdag 7 december, H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar,
19.00 (Samenzang) ghm Peter Wullems en Nel Wullems-Knapen.

Zondag 8 december, 2 e zondag van de advent,
10.00 (Samenzang)
Pierre Kiggen (vanwege de buurt),
ghm ouders van de Waarenburg-Derks,
zwd Annie van Nieuwenhoven-Custers.

Maandag 9 december, Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van de H. Maagd Maria, patrones van het bisdom Roermond en van onze parochie.

Donderdag 12 december, 19.00 voor de zieken

Zaterdag 14 december, H. Johannes van het Kruis, priester en kerkleraar,
19.00 (Samenzang)
ghm Sjeng Hermans en Wilhelmina Hermans-Hermans,
ghm Anna Op’t Root en Harrie Jonkers,
ghm Martinus Hubertus Broens en Anna Catharina Broens-Rutjens,
ghm Miet Kessel-Verkooijen (verjaardag).

ACOLIETEN :
za. 7 dec. 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen;
zo. 8 dec. 10.00 : Tom Dirks;
do. 12 dec. 19.00 : Rick van Hulsen;
za. 14 dec. 19.00 : Mathijs van Lierop.

JUBILARISSEN :
Tijdens de St. Ceciliaviering van de parochie werden drie jubilarissen gehuldigd. Frens Cuijpers zette zich als vrijwilliger 25 jaar in bij het onderhoud van het parochiekerkhof. Henk Sieben is ruim 60 jaar in dienst van de parochie als organist en Jo Hermans vierde zijn 50-jarig jubileum als koster.

Koster Jo Hermans werd mede om zijn vele vrijwilligerswerk voor de parochie- en dorpsgemeenschap door burgemeester Op de Laak verrast met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Nogmaals feliciteer ik de drie jubilarissen van harte en spreek namens de parochie waardering en dank uit voor hun jarenlange inzet.

ADVENT :
De adventstijd heeft een tweevoudig karakter : het is een tijd van voorbereiding op het hoogfeest van Kerstmis, waarop de eerste komst van Gods Zoon onder de mensen wordt herdacht; het is tevens een tijd waarin door deze herdenking de aandacht wordt gericht op de verwachting van de tweede komst van Christus aan het einde der tijden. Om deze beide redenen is de advent een tijd van godsvruchtige en blijde verwachting. Op de 2 e zondag van de advent wordt de tweede kaars op de adventskrans ontstoken. Wees welkom en verheug u opnieuw op de komst van het kerstkind.

Pastoor A. Koumans, OMI