Drie jubilarissen in Ospel

Koningklijke Onderscheiding

OSPEL – Tijdens de jaarlijkse St. Ceciliaviering van de parochie Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen werden liefst drie jubilarissen gehuldigd. Pastoor Koumans huldigde hen namens de parochiefederatie en bood hen attenties aan.

Frens Cuijpers zette zich 25 jaar lang als vrijwilliger verdienstelijk in voor het onderhoud
van het parochiekerkhof, dat er door het actieve onderhoudsteam steeds tot in de puntjes
verzorgd uitziet.

Henk Sieben is al ruim 60 jaar in dienst van de parochie als organist. Als kleine jongen
kwam Henk al met zijn vader mee en belandde hij “spelenderwijs” achter het orgel. Met zijn welluidende stem zingt hij de “stille” missen – vroeger elke morgen twee ! Ook is Henk vaste begeleider van het Kerkelijk zangkoor, zangkoor De Peelklanken en incidenteel
Zangvereniging St. Caecilia.

Jo Hermans werd geheel verrast vanwege zijn 50 jarig jubileum als koster in de parochie.
Burgemeester Op de Laak trad zaal Het Peeljuweel binnen in gezelschap van haar kabinet
chef en de drie wethouders en vele vertegenwoordigers uit de Ospelse gemeenschap om Jo te huldigen en hem de Koninklijke onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau op te
spelden. Pastoor Koumans memoreerde dat koster Jo hem – na zijn priesterwijding en benoeming tot pastoor in Ospel – zeer ten dienste stond en dat hij nooit tevergeefs een beroep op zijn diensten deed. Voor de verdiensten van Jo Hermans als vrijwilliger wordt verwezen naar het artikel in de
gemeentelijke publicaties.

Op de foto vlnr : Frens Cuijpers en echtgenote Lies, Jo Hermans, Henk Sieben en partner Ine.