Gemeente Weert kapt onveilige en ongezonde bomen

WEERT – De gemeente Weert heeft een zorgplicht voor meer dan 41.000 bomen. Dit houdt in dat de gemeente de bomen regelmatig moet controleren en onderhoud moet plegen. Ieder jaar haalt de gemeente dode en onveilige bomen weg om te voorkomen dat takken plotseling afbreken of bomen omvallen. In de komende weken worden circa 160 bomen gekapt. De onderhoudswerkzaamheden starten op 18 november.

Het gaat om bomen die langs wegen, straten en in parken staan. Deze zogenoemde laanbomen worden tenminste eenmaal per 3 jaar door een gespecialiseerde boomverzorger beoordeeld. De specialist kijkt naar de gezondheid en de veiligheid van de boom. Daarbij wordt ook naar eventuele risico’s, zoals het omwaaien van bomen, gekeken. Op basis van die inspectie wordt een onderhoudsplan opgesteld. Soms moeten er maatregelen genomen worden, zoals snoeien of kappen.

Meldingen van omwonenden
De gemeente is niet de enige die de vitaliteit van de bomen in de gaten houdt. Ook omwonenden maken melding van bomen in de openbare ruimte die afsterven. Deskundigen gaan dan met de melder ter plekke kijken.

Wanneer wordt een boom gekapt?
Als blijkt dat een boom ernstig ziek of zelfs al dood is, moet die boom worden gekapt. Die keuze wordt gemaakt door een vakman. Voor 4 van de 160 bomen is een kapvergunning verplicht. Die vergunningen zijn ontvangen.

Herplant van bomen
Na het kappen van de zieke en dode bomen worden er weer nieuwe bomen geplant. Niet op alle plaatsen waar een boom stond, kan een nieuwe boom worden geplant. Er wordt alleen een nieuwe boom geplant wanneer daar ondergronds en bovengronds voldoende ruimte voor is zodat de boom zich het beste kan ontwikkelen. De nieuwe bomen worden tussen november en april aangeplant.

Iedere dag een boom
Het gemeentebestuur heeft gekozen voor duurzaamheid als een van de belangrijkste thema’s voor de komende jaren. Om deze redenen heeft de gemeente Weert het voornemen om elk jaar 365 bomen extra te planten. Extra bomen zorgen dat Weert een fijne stad is waar mensen leven, werken en ontspannen in een gezonde leefomgeving. Een stad met veel groen en biodiversiteit, zonder overlast van water of hittestress.

De komende weken worden de bomen gekapt. Op sommige locaties worden meerdere bomen gekapt. De volledige lijst van bomen die gekapt gaan worden, is te vinden op www.weert.nl/bomenkappen