Peelklokje week 47 online

OSPEL – Lees het Peelklokje week 47 online. Kerkdiensten van 16 tot en met 23 november

KERKDIENSTEN 16 – 23 november

Zaterdag 16 november,
19.00 (Samenzang)
jrd Jo Roost (verjaardag),
ghm Bèr Gielen en Nel Gielen-Hendriks,
ghm Teng Bruekers,
tot bijzondere intentie en voor een goede gezondheid.

Zondag 17 november, 33 e zondag door het jaar, dag van de armen,
10.00 (Samenzang)
Catharina Sophia Schreurs en Henricus Hubertus Vaes,
ghm Sjeng Feijen en Hanna Feijen-Valks,
ghm Theu en To Lamerichs-Berben, schoonzoon Henny en zoon Huub.

Donderdag 21 november,
19.00 voor de zieken.
Vrijdag 22 november, H. Cecilia, maagd en martelares,
18.30 St. Ceciliaviering parochiemedewerkers.

Zaterdag 23 november, vooravond Hoogfeest van Christus, Koning van het Heelal,
19.00 (Samenzang)
ghm Wiek Huijerjans, Til Huijerjans-Verheijen en schoonzoon Albert,
ghm Andries Veugen en Drika Veugen-Wijen,
ghm Jac Jacobs en Toon en Dien Jacobs-van den Moosdijk,
tot bijzondere intentie en voor een goede gezondheid.

ACOLIETEN :
za. 16 nov. 19.00 : Mathijs van Lierop;
zo. 17 nov. 10.00 : Willem en Pieter Tullemans;
do. 21 nov. 19.00 : Rick van Hulsen;
za. 23 nov. 19.00 : Tom Dirks.

ALLERHEILIGEN – ALLERZIELEN :

Met velen vierde u Allerheiligen/Allerzielen mee, ook tijdens het lof en de zegening van de
graven op de Algemene Begraafplaats en het parochiekerkhof, daarmee uitdrukking gevend aan uw verbondenheid met uw overleden familieleden. Hun graven werden weer onderhouden en gesierd met bloemen, waardoor het kerkhof een bloementuin werd. Ik zeg dank aan zangvereniging St. Caecilia, het kerkelijk zangkoor en ook de parochievrijwilligers voor het periodieke onderhoud, waardoor het kerkhof van Ospel er altijd fraai bij ligt.
Familieleden kunnen de herinneringskruisjes van hun overledenen in de sacristie afhalen (na kerkdiensten).

GEZINSBIJDRAGE :

Wellicht/misschien heeft u na mijn vorige oproep namens de parochiecommissie overwogen om deel te gaan nemen aan de gezinsbijdrage voor de parochie ? Omdat u het zin- en waardevol vindt dat de parochie haar diensten voor u kan blijven verlenen. Of omdat u behoud van onze parochiekerk van belang vindt in het dorpsbeeld.
U kunt een bijdrage voor 2019 overmaken naar : NL 94 RABO 0140 3018 79 t.n.v. parochie
Ospel, gezinsbijdrage. Namens de parochiecommissie spreek ik mijn dank uit.

Pastoor A. Koumans, OMI.