Sporten en bewegen voor iedereen

LEUDAL – De gemeente Leudal en de sportverenigingen Laco, SV Roggel en Atletiek Leudal hebben op 8 november de intentieverklaring Lokaal sportakkoord ondertekend. Het doel van dat akkoord is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Ook in Leudal gaan sportverenigingen en gemeente hier samen mee aan de slag. Bureau Negen is ingeschakeld om dit proces te begeleiden en een sportformateur aan te leveren.

Wethouder Stan Backus: “Het doel van deze regeling is om zoveel mogelijk mensen met plezier te laten sporten en bewegen. Het sportakkoord kent een aantal ambities, zoals vitale sport- en beweegaanbieders, duurzame sportinfrastructuur en positieve sportcultuur. Op deze ambities willen we de komende jaren gaan inzetten. Het is aan de gemeente, sport- en beweegaanbieders en andere partners op lokaal niveau om hier uitvoering aan te geven. Ook zonder sportakkoord kan er natuurlijk bewogen en gesport worden, maar dit is een mooie aanvulling om samen nog intensiever te investeren in de sport van Leudal.”

Coalitieakkoord
In het coalitieakkoord is afgesproken dat er een sportnota komt. Het lokaal sportakkoord vormt de basis hiertoe. De kracht van het sportakkoord is dat dit samen met lokale sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke instellingen en bedrijven wordt gemaakt. De samenwerking van onderop speelt hierbij een belangrijke rol.

Nieuwe regeling
De nieuwe regeling Lokale sportakkoorden houdt onder andere in dat gemeenten de mogelijkheid krijgen om geld aan te vragen voor de ontwikkeling en uitvoering van een lokaal sportakkoord. Leudal heeft recht op een budget van € 20.000,- per jaar om te besteden aan een of meer thema’s van het sportakkoord. De lokale verenigingen en de sportformateur maken gezamenlijk afspraken over de manier waarop de ambities op het gebied van sport en bewegen bereikt kunnen worden. Ook de sportformateur wordt met rijksmiddelen bekostigd.

Ondertekening
Namens de gemeente Leudal ondertekende Burgemeester Désirée Schmalschläger en namens de sportverenigingen ondertekenden afgevaardigden van Laco, SV Roggel en Atletiek Leudal. Er zijn drie verenigingen die mee ondertekenden, maar ook andere partijen en verenigingen worden op korte termijn betrokken.