Cultuur in de vorm van kunst smeedt vandaag een wel héél bijzondere band tussen verleden en heden

expositie ‘Grand Canal' in de Paterskerk

WEERT -Vanmiddag was de opening van de expositie ‘Grand Canal’. Tot en met 24 november 2019 is in de Paterskerk aan de Biest in Weert de exposite “Grand Canal” te bezichtigen. Centraal in deze expositie staat het “Grand Canal” in Limburg.

“Grand Canal ” is een kunstexpositie met een collectie kunstwerken van kunstenaars Ma Dengfeng en Chen Shu uit Yuhang en Lilian Creemers, Theo Derksen uit Weert. Een bijzondere verslaglegging over het “Grand Canal” te Weert en Yuhang, waarbij historisch materiaal en het landschap van nu op een artistieke wijze is gevisualiseerd. In de nieuwe tentoonstelling ligt het accent op het “Grand Canal Du Nord” ons groot kanaal in het Limburgs landschap.

De geëxposeerde collectie bestaat uit installatie, fotografie, video. Het geheel is een gevisualiseerde reis, over de samensmelting van vroeger tijden met de moderne hedendaagse tijd, langs de oevers van het “Grand Canal”. Het is een beeldverslag waarbij de impact van het kanaal op de omgeving is weergegeven. Het werk laat zien dat deze impact, net als in oude tijden, vandaag de dag nog sterk voelbaar is. De collectie is tot stand gekomen na een reis langs de oevers van het kanaal. Hierbij is duidelijk gebleken dat de mensen en hun dagelijkse activiteiten toen en nu onlosmakelijk zijn verbonden met het kanaal.

De collectie is opgebouwd als een bijzonder reisverslag. Het “Grand Canal” heeft bij het ontstaan niet de meest mooie herinneringen achtergelaten. Met name de reden van de aanleg is niet bepaald een schoonheid te noemen. Immers in eerste instantie de Spanjaarden en later Napoleon wilde de 7 provinciën van Nederland handelslam maken. Onder andere de 80-jarige oorlog was hier een gevolg van. De Zuidelijke Nederlanden werden vanwege hun geloof streng onder Spaans en later Frans regime gehouden. Dat het project nooit helemaal voltooid is, is het gevolg van geldgebrek en het bijleggen van de ruzie tussen het Noorden en het Zuiden.

Wij mogen trots zijn op ons Limburgse Landschap waarin het “Grand Canal” dagelijks mee deint op ons levensritme. Stil, roerloos en strak is ze aanwezig in het landschap en daarmee ons bestaan. Ze herinnert aan wat is geweest, wie wij zijn en blikt voorzichtig met ons naar de toekomst.

Het resultaat van deze unieke expositie is mede tot stand gekomen door de Provincie Limburg en de Gemeente Weert.

Foto’s en video: Mario de Heer

Bijzondere deelname:
Aan het project “Grand Canal de Nord” hebben ook nieuwe Weertenaren deelgenomen. In de expositie is een kleine selectie van het gemaakte werk te bezichtigen. Onder andere van Wassim Habib. Habib toont een videocompilatie met gedicht over de invloed van kanalen vanuit zijn visie als vluchteling.

Openingstijden expositie:
De openingstijden van de expositie zijn telkens: zaterdag en zondag van 13:00 tot 17:00 uur.

Lezing met rondleiding:
Op zondag 24 november is er van 15:00 tot 17:00 uur een afsluitende lezing met rondleiding over het project. U kunt zich hiervoor gratis aanmelden via het contactformulier op www.liliancreemers.info

Rondleidingen:
Rondleidingen voor groepen zijn mogelijk op afspraak en in overleg met de kunstenaars. U kunt hiervoor contact opnemen via het contactformulier op www.liliancreemers.info

Informatie:
Meer informatie en achtergronden zijn te vinden op:  www.grandcanaldunord.nl

Aanleiding en achtergrond
In 2014 en 2015, 2018 en nu 2019 hebben Creemers, Chen, Derksen en Ma samengewerkt in een internationale kunstuitwisseling in Weert en Yuhang-China. In 2018 hebben zij rondom het “Grand Canal” welk van Shanghai naar Beging loopt een kunstproject gedaan. De aanleiding voor deze samenwerking was een reisverslag uit 1795 van de Nederlander Andreas Eberhardus Van Braam. Van Braam Houckgeest (1739-1801) heeft 200 jaar geleden als laatste buitenlander een reis naar de Keizer in Peking gemaakt. Deze reis vond plaats via het “Grand Canal”.

Met het project hebben de kunstenaars de reis van Van Braam nogmaals gemaakt. Het resultaat was een nieuw hedendaags artistiek en visueel reisverhaal welk is tentoongesteld in de Yuhang Library (Hangzhou-China) in mei en juni 2018.

In 2019 heeft een reis plaatsgevonden langs ons Grand Canal, het “Grand Canal du Nord”. Tijdens het onderzoek bleek dat in Nederland voornamelijk het kanaal zelf de tijd heeft overwonnen. Informatie en/of afbeeldingen zijn zeer beperkt bewaard gebleven. Het kanaal heeft nooit opgeleverd wat de bedoeling was bij de aanleg. Tegenwoordig is het kanaal een lint in ons Limburgs landschap wat geduldig wacht op wat er komen gaat.

Grand Canal
Het Grote Kanaal in China is één van de langste kanalen ter wereld en is een Unesco World Heritage Site. Het is de langste kunstmatige rivier op aarde. De oudste gedeeltes zijn 500 jaar voor de jaartelling aangelegd. Het kanaal verbindt verschillende rivierbekkens en een groot aantal meren met elkaar en is in totaal 1794 kilometer lang. Het staat ook bekend onder de namen; Groot Kanaal, Groot Kanaal van China, het Grote Kanaal van China, het Keizerskanaal, het Grote Kanaal Peking-Hangzhou en als Groot Kanaal Beijing-Hangzhou.

 Ook voor Nederland is dit een belangrijke contact-route geweest. Het Grote Kanaal in China is al vroeg door een Nederlandse handelsdelegatie gebruikt om contacten te leggen met de keizer van China. Er bestaat een bijzonder boeiend reisverslag van een handelsreis die de Nederlandse Oost Indische Compagnie in 1794-1795 maakte, in de vorm van een destijds gebruikelijk ooggetuigenverslag.  In dit verslag worden de steden, dorpen en landschappen langs het Grote Kanaal beschreven. De ambassade van de Nederlandse Oost Indische compagnie heeft destijds opdracht verleend een dergelijk verslag te maken.

 Bijzondere vondst
Uitzonderlijk is te noemen dat destijds tevens de mensen, het landschap en gebruiken zijn weergegeven in talloze tekeningen en schetsen. Deze bevinden zich op dit moment in diverse museale en privécollecties over de gehele wereld. Tijdens het toegepast onderzoek zijn Creemers en Derksen in aanraking gekomen met een bijzondere collectie van circa 200 werken die betrekking hebben op het grote kanaal en Hangzhou/Yuhang. Deze collectie is een grote inspiratiebron voor de vorming van het nieuwe werk geweest.