Huisartsenpraktijk Deckers te Haelen en CJG gaan samenwerken

Van links naar rechts: de A. heer de Bont van het CJG, wethouder M. Janssen en huisarts E. Deckers.

HAELEN – Voor de periode van een jaar gaan huisartsenpraktijk Deckers uit Haelen en het Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) intensiever met elkaar samenwerken. Concreet betekent dit dat een Praktijkondersteuner Huisarts-Jeugd (POH-Jeugd) ingezet wordt voor een dagdeel per week om ondersteuning te bieden bij opvoeden en opgroeien. Dit vanuit de insteek van Positieve Gezondheid. Tevens wordt onderzocht of door het actief benaderen van patiënten voor preventieve thema’s het bereik en het effect van preventie vergroot wordt.

 Arie de Bont van het CJG vertelt: “Door deze laagdrempelige aanpak hopen we jeugdhulp en huisartsenzorg effectiever met elkaar te verbinden en beter bij de vraag van ouders en kind passende hulp te bieden. Ook door gezamenlijk preventieve thema’s op te pakken, waarbij de huisarts de patiënten actief benadert, is de verwachting dat het bereik van preventie groter wordt.”

In de praktijk
Indien de huisarts een jeugdige (0 tot 18/23 jaar) of een ouder spreekt, die vragen of problemen heeft bij opgroeien, ontwikkelen en/of opvoeden, dan onderzoekt de huisarts of de patiënt voor deze vraag binnen de huisartsenpraktijk met de POH-Jeugd in contact kan worden gebracht. De keuze voor verwijzing naar de POH-Jeugd ligt geheel in handen van de huisarts. Er is sprake van een intensieve samenwerking tussen huisarts en POH-Jeugd.

In de huisartsenpraktijk gaan ook themasessies plaatsvinden. Bedoeling van deze sessies is om kennis over te brengen, maar ook om gezinnen/jeugdigen de gelegenheid te geven onderling ervaringen te delen. Deze sessies worden door de huisarts en CJG gezamenlijk opgepakt. De gezinnen/ jeugdigen worden vanuit de praktijk benadert. Hier wordt gedacht aan thema’s als: vaccinatie, middelengebruik, social media en ouderschap, maar ook andere onderwerpen die veel voorkomen in deze praktijk komen aan de orde.

Pilot
Huisartsenpraktijk Deckers: “We gaan starten met een pilot vanaf 19 november met een looptijd van 12 maanden. Daarna gaan we evalueren en bekijken of het voor alle partijen het gewenste resultaat oplevert. Natuurlijk monitoren we het verloop ook tussentijds. De POH-Jeugd is vanaf dit moment op dinsdagmiddag van 15 tot 16 uur aanwezig binnen de huisartspraktijk.”

Slimmer samenwerken
Wethouder Mart Janssen: “In de jeugdzorg hebben we te maken met stevige uitdagingen. Door effectiever samen te werken en krachten te bundelen hopen we hiervoor passende oplossingen te vinden. Zo ook met deze pilot. Indien dit succesvol is gaan we deze formule niet alleen verlengen, maar ook uitbreiden naar de doelgroep ouderen. Hopelijk kan deze manier van slimmer samenwerken uiteindelijk verder uitgerold worden naar andere huisartsenpraktijken in de regio.”

Vorig artikelFoto’s: Kunsttentoonstelling in het oude schoolgebouw op de Emmasingel
Volgend artikelInwoners Weert winnen samen 100.000 euro bij Postcode Loterij