Expo SJG Weert 150 jaar

SJG Weert bestaat 150 jaar en dat wordt onder andere gevierd met een foto-expositie in de Paterskerk die voor iedereen vrij toegankelijk is. Hierin wordt teruggekeken op de rijke geschiedenis van het Weerter ziekenhuis. Prachtige beelden met soms verrassende en soms ook herkenbare verhalen en feiten nemen de bezoekers mee in het verhaal van 150 jaar ziekenhuiszorg in Weert. Een geschiedenis waar iedereen in deze regio op zijn of haar manier onderdeel van heeft uitgemaakt.

Het is 150 jaar geleden dat drie ‘Zusters van Liefde’ uit Tilburg naar de Van Hornestad kwamen om de ‘noodlijdende medemens’ te helpen, op hun beurt weer geholpen door een schenking van Maria Claessens uit het Morregat. Een jaar later schonk Jan Meijers, een vermogende vrijgezel uit het gehucht Laar, een groot deel van zijn bezittingen (ter waarde van 10.500 gulden) aan de kerk. De schenking was bedoeld voor de oprichting van een Rooms Katholiek wees-, armen- en ziekenhuis en zo ontstond het Sint Jans Gasthuis.

Openingstijden expositie
De foto-expositie is van 26 oktober tot en met 3 november in de Paterskerk, Biest 43. De expositie is vrij en kosteloos toegankelijk en een mooi moment om oude bekenden weer eens te ontmoeten. De openingstijden zijn als volgt:

Zaterdag 26 oktober 13 – 17 uur
Zondag 27 oktober 13 – 17 uur

Dinsdag 29 oktober 14 – 21 uur
Donderdag 31 oktober 14 – 21 uur

Zaterdag 2 november 13 – 17 uur
Zondag 3 november 13 – 17 uur