Drie kastanjebomen Nieuwe Markt worden gekapt

Drie kastanjebomen op de Nieuwe Markt worden gekapt

WEERT – De drie kastanjebomen op de Nieuwe Markt worden gekapt. Deze bomen staan boven de riolering, waardoor hier niet aan gewerkt kan worden. Daarnaast zijn deze bomen ziek, waardoor de levensduur nog maar beperkt is. De kap van de bomen vindt plaats op woensdag 9 oktober. De brandweer heeft gevraagd of ze in het kader van een oefening mogen assisteren met kappen. Deze oefening start om 19.00 uur vanavond.

De aanleg van nieuwe bomen gaat niet zonder dat eerst de slechte riolering wordt vervangen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.  Uiteindelijk wordt het een prachtig, sfeervol plein met veel bomen en spelelementen voor kinderen. Met de aannemer zijn goede afspraken gemaakt zodat de werkzaamheden op 30 november zijn afgerond.

Vergroening
De aanplant van de bomen in de binnenstad is belangrijk voor de leefbaarheid. Ze verkoelen de omgeving, produceren zuurstof, vangen fijnstof af en slaan CO2 op. De bomen geven de Nieuwe Markt ook meer sfeer. Het regenwater dat valt op het dak van de Munt wordt afgekoppeld van het rioleringsstelsel. Dit schone regenwater wordt ondergronds afgevoerd naar de bomen. Op deze wijze krijgen de bomen op een natuurlijke wijze voldoende water en het rioleringsstelsel wordt ontlast.