Peelklokje week 39 online

OSPEL – Lees het Peelklokje week 39 online. Kerkdiensten van 21 tot en met 28 september 

KERKDIENSTEN 21 – 28 september

Zaterdag 21 september, Feest van de H. Matteus, apostel en evangelist,
19.00 (Samenzang)

Mathieu Vaes, Gertruda Migchels, zoon Martje en kleinzoon Maurice Vaes,
ghm ouders Hermans-Jacobs, zoon Antoon, kleinzoon Hein, achterkleinzoon Martijn,
ghm Peter Henricus Hubertus Slaats en Petronella Henrica Heeskens.

Zondag 22 september, 25 e zondag door het jaar,
10.00 (Samenzang)
voor het welzijn van de parochie en parochianen.

Donderdag 26 september, HH. Cosmas en Damianus, martelaren,
18.40 bidden van het rozenhoedje;
19.00 voor de vervolgde christenen.

Zaterdag 28 september,
19.00 (Samenzang)
ghm Wiel Hermans en Drika Hermans-Jonkers en zoon Giel.

ACOLIETEN :
za. 21 sept. 19.00 : Mathijs van Lierop;
zo. 22 sept. 10.00 : Willem en Pieter Tullemans;
za. 28 sept. 19.00 : Tom en Stan Dirks.

OVERLEDEN :
Op 7 september jl. overleed Annie Wijen-Meulen, 79 jaar, Hinkert 27. Moge zij rusten in vrede.

KERKBALANS :
De Actie Kerkbalans vraagt begin van het jaar aandacht voor de normale exploitatie van de kerk en parochie. Een vrij vaste groep parochianen neemt daar aan deel en maakt dan meteen een bijdrage over, anderen doen dat in termijnen. Nu het laatste kwartaal nadert wil ik hen namens de parochiecommissie vriendelijk herinneren aan de laatste termijn.
Tevens doe ik nog eens een beroep op wie niet deelneemt aan deze gezinsbijdrage. Bij de
restauratie van de kerktoren leverden ook deze inwoners een spontane bijdrage in de vorm van een steen, waaruit blijkt dat zij behoud van dit monument belangrijk vinden voor het dorp.

Bij de verbouwing van de Haaze-Hoof bieden vele inwoners een helpende hand, zij vinden ook dit “dorpshuis” van belang voor Ospel. Twee waardevolle voorzieningen voor Ospel.
De normale parochie exploitatie blijft afhankelijk van uw steun. Ik geef niet-deelnemers
daarom in overweging om toch eens een bijdrage te doen voor de kerk en de eredienst, die voor iedereen beschikbaar is. Persoonlijk blijf ik ook mijn best doen om er te zijn voor het welzijn van de parochie en voor u als parochianen en inwoners.

Uw bijdrage is welkom op NL94RABO01403.01.879 als Kerkbijdrage 2019, waarvoor bij
voorbaat dank.

AVONDMIS IN MARIAKAPEL :

In de Mariamaand oktober vinden de avondmissen op de donderdagen 3, 10, 17 en 24 oktober – onder voorbehoud – plaats in de Mariakapel aan de Klaarstraatzijweg. Om 18.40 wordt het rozenhoedje gebeden en om 19.00 uur volgt de H.Mis. Misintenties kunt u doorgeven op de pastorie.

Pastoor A. Koumans, OMI.