Convenant vernieuwende aanpak inburgering

REGIO – Gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck zijn uit tientallen aanmeldingen geselecteerd om deel te nemen aan het pilotprogramma ‘Veranderopgave Inburgering (VOI)’ dat zorgdraagt voor de overgang naar een nieuw inburgeringsstelsel. Op 19 september tekenden wethouders Martijn van den Heuvel (Weert), Henk Cuijpers (Nederweert) en Marcel Lemmen (Cranendonck) met maar liefst 15 samenwerkingspartners een convenant waarmee zij zich gezamenlijk inzetten voor een vernieuwende aanpak om nieuwkomers zo goed en snel mogelijk deel te laten uitmaken van onze regionale samenleving.

Twee pilots
De gemeenten gaan samen met de partners voor een vernieuwende inburgeringsaanpak. Ze krijgen subsidie voor 2 pilots rond de thema’s ‘Duale trajecten’ (gecombineerd leren van taal en werken) en de ‘Brede intake/persoonlijk Plan voor Inburgering en Participatie’ (PIP) die ze t/m 2020 uitvoeren. In beide pilots staat de individuele nieuwkomer centraal. Het traject wordt aangepast aan zijn of haar situatie, behoeften en mogelijkheden.

In de pilot PIP krijgen 30 nieuwkomers een brede intake waarbij gekeken wordt naar de huidige situatie en de mogelijkheden tot ontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan dag- invulling, gezondheid, wonen en omgaan met geld. Daarna wordt een individueel Plan voor Inburgering en Participatie (PIP) opgesteld. Dit plan gaat over hoe de nieuwkomers kunnen meedoen in de maatschappij, door bijvoorbeeld het krijgen van (betaald) werk, het participeren op sociaal vlak en het opbouwen van een netwerk.

In de Pilot Duale trajecten doen 40 nieuwkomers werkervaring op en volgen ze gelijktijdig inburgeringslessen, worden ze intensief begeleid op de werkvloer en is er aandacht voor andere leefgebieden (zoals gezondheid, gezin en financiën). Wanneer inburgeraars de Nederlandse taal meteen in de maatschappij toepassen door bijvoorbeeld te werken (in plaats van eerst leren en dan gaan werken), leren ze de taal sneller en hebben ze een grotere kans om een (betaalde) baan te vinden.

Samenwerkingspartners
De volgende partijen ondertekenden op 19 september het convenant: Gemeente Weert, Gemeente Nederweert, Gemeente Cranendonck, Werk.Kom, Punt Welzijn, Bibliocenter, Algemeen Maatschappelijk Werk Midden-Limburg, Centrum voor Jeugd en Gezin Midden-Limburg, AZC Weert (COA), Gilde Educatie, Stichting Vluchtelingenwerk Zuid-Nederland, GGD Brabant Zuidoost, Bibliotheek De Kempen, Werkvloertaal, AZC Cranendonck (COA), Cordaad Welzijn, Land van Horne, GGD Limburg-Noord.

Vorig artikelWeert stad in het groen – 262/365
Volgend artikelOp reis met de Kindercolleges tijdens Kinderboekenweek op 9 oktober bij Bibliocenter Weert