Mooi visitekaartje: nieuwe website voor Sarsven en De Banen

V.l.n.r. Wethouder Frank Voss en vakambtenaar Coen Janssen krijgen in Sarsven en De Banen uitleg van Henk Heijligers van Het Limburgs Landschap. Foto: Nederweert24

WEERT/NEDERWEERT – Stichting het Limburgs Landschap, de gemeente Nederweert en de provincie Limburg werken samen om het Natura 2000-gebied Sarsven en De Banen meer bekendheid te geven. Dit najaar en volgend jaar vinden een aantal activiteiten plaats in het gebied. Het eerste tastbare product is een website met interessante informatie en prachtige foto’s. “Een digitaal visitekaartje om trots op te zijn”, aldus Henk Heijligers van Het Limburgs Landschap. Neem eens een kijkje op www.sarsvenendebanen.nl.

Natura 2000-gebied
Tussen Nederweert-Eind en de zuidrand van Weert strekt zich een langgerekt vennengebied uit. De Banen, Sarsven, Kwegt, Schoorkuilen en Roeventerpeel maken er deel van uit. De gebieden zijn in beheer bij Het Limburgs Landschap. De vencomplexen die met elkaar in verbinding staan, kennen veel en bijzondere natuurwaarden. Er ontwikkelt zich een unieke venflora. Zo zijn de vennen belangrijk voor libelles, water- en moerasvogels. De deelgebieden Sarsven en de Banen in de gemeente Nederweert hebben de hoogste Europese beschermingsstatus, dat van Natura 2000-gebied.

Herinrichting
De afgelopen jaren is een deel van het gebied heringericht. Er is nieuwe natuur aangelegd en de kwaliteit van de omliggende landbouwgronden nam toe als buffer. “Een uniek project voor de regio en misschien wel voor de hele provincie”, aldus Peter Willekens, voorzitter van de stuurgroep die de herinrichting begeleidde. “Er waren heel veel betrokkenen en belangen waarmee we rekening moesten houden. En dat is gelukt!”

Beheersplan
Het herinrichtingsplan Sarsven en De Banen is inmiddels afgerond en het gebied wordt goed bezocht door wandelaars, vogelspotters, fietsers en andere recreanten. Om bezoekers binnen en buiten de regio beter kennis te laten maken met het Natura 2000-gebied, is een beheerplan opgesteld. Als onderdeel van dat plan vinden vanaf dit najaar diverse activiteiten plaats.

Activiteiten
Coen Janssen die hier namens de gemeente bij betrokken is, somt enkele activiteiten op: “Het gaat o.a. om het ontwikkelen van een lespakket voor het basisonderwijs, excursies voor een breed publiek, de ontwikkeling van de app Lotje van Zomeren, extra aandacht tijdens de jaarlijkse Natura 2000-dag op 21 mei, de Natuurwerkdag op de eerste zaterdag in november en natuuropschoondagen. Verder hopen we regionale ondernemers actief te kunnen betrekken bij die activiteiten.”

Made in Nederweert
“Ook breiden we de infovoorziening bij Sarsven en De Banen uit met een nieuwe folder met wandelkaart en actualiseren we de wandel- en fietsvoorzieningen.” Het eerste product is een nieuwe website, ontworpen door Nederweertenaar Henk Baetsen. De site www.sarsvenendebanen.nl is een mooi digitaal visitekaartje, made in Nederweert.

Zelf routes samenstellen
Henk Heijligers en Coen Janssen zijn zeer te spreken over de mooie vormgeving en de praktische informatie op de website. Zo is er een directe link naar de routeplanner waar bezoekers zelf een wandel- of fietsroute kunnen samenstellen. “We willen de gemeente Nederweert toeristisch en recreatief op verschillende manieren op de kaart zetten. De nieuwe website en het beheersplan leveren daar een mooie bijdrage aan”, aldus wethouder Voss (o.a. Buitengebied in Balans).

Vorig artikelDagkrabbel 248/365
Volgend artikelMoonen Packaging komt in actie tijdens World Clean Up Day