College verleent vergunning huisvesting arbeidsmigranten Stramproy

STRAMPROY – Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen op de vergunningaanvraag voor het tijdelijk huisvesten van (maximaal) 204 arbeidsmigranten in een leegstaand kantoorpand in Stramproy.

De 204 arbeidsmigranten mogen hier voor de duur van maximaal 10 jaar worden gehuisvest. Dit besluit is genomen op basis van de in december 2018 door de gemeenteraad vastgestelde Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Weert 2018. Hierin staat dat er met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Weert maximaal 3 initiatieven voor in totaal maximaal 1.000 personen zijn toegelaten, maximaal 1 initiatief per bedrijventerrein en maximaal 400 personen per initiatief. Daarbij wordt de voorkeur gegeven aan de transformatie van leegstaande gebouwen.

Uitleg van het plan
Het voormalige kantoorpand aan Industrieweg 16 in Stramproy is door Tim en Dinja Clement gekocht. Zij gaan het pand verbouwen en geschikt maken voor tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten. Een beheerorganisatie is verantwoordelijk voor het beheer, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Een beheerorganisatie sluit contracten met uitzendorganisaties die haar werknemers wil huisvesten op de betreffende locatie.

Opgehaald uit de omgeving
Vanuit een ingestelde klankbordgroep zijn er aanvullende afspraken gemaakt met betrekking tot beheer, inperking van eventuele overlast voor de buurt en bescherming van privacy. Het college heeft deze afspraken door middel van voorschriften opgenomen in de verleende vergunning. Nadat de initiatiefnemer het pand gereed heeft gemaakt voor huisvesting dient het pand gecertificeerd te worden door de Stichting Normering Flexwonen (SNF). Daarna kunnen de eerste arbeidsmigranten gehuisvest worden.

Verleende vergunning
Wethouder Wendy van Eijk: ‘Er is krapte op de arbeidsmarkt en de druk op de woningmarkt is ongekend groot. We hebben eerder in de gemeente geconstateerd dat arbeidsmigranten, vaak illegaal en onder erbarmelijke omstandigheden, zijn gehuisvest. Hoewel tegen illegale huisvesting handhavend wordt opgetreden, vindt het college het wenselijk dat wordt voorzien in kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten. De transformatie van het WBM-gebouw voor huisvesting draagt hieraan bij. Uiteraard begrijp ik de zorgen van de direct omwonenden. Met goede afspraken, een gedegen beheer en regelmatig overleg heb ik er vertrouwen in dat dit initiatief slaagt’.

Burgemeester Jos Heijmans: ‘Door te monitoren en in goed overleg te treden met eigenaren, beheerorganisatie en omwonenden wordt erop toegezien dat de voorschriften bij de vergunning worden nageleefd. Dit zal vorm krijgen in een maandelijks omwonendenoverleg waarin we terugkijken en vooruitkijken. In geval van verwijtbare overtredingen zal ik handhavend optreden.’

Vorig artikelSif wil snel maatregelen tegen overstromingen haven Roermond
Volgend artikelWeert stad in het groen – 247/365