Geen goedkeuring voor bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck

In de omgeving van Nyrstar Budel moet het Duurzaam Industriepark Cranendonck komen. © Ronald Otter

CRANENDONCK – Op 21 augustus 2019 heeft de Raad van State (RvS) een uitspraak gedaan in de lopende beroepsprocedure over het bestemmingsplan Duurzaam Industriepark Cranendonck (DIC). De uitspraak van RvS betekent dat het huidige bestemmingsplan DIC in Budel-Dorplein is vernietigd. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck betreurt deze uitkomst.

Naar aanleiding van de PAS-problematiek (Programmatische Aanpak Stikstof) is de gemeente samen met de betrokken partijen al eerder gestart met de ‘reparatie’ van het bestemmingsplan om te voldoen aan de gevraagde kaders met betrekking tot het terugdringen van de uitstoot van stikstof.

Redenering Raad van State
De Raad van State vernietigt het bestemmingsplan DIC omdat het bestemmingsplan van de PAS gebruik maakt. Doordat het PAS vanaf 29 mei geen rechtskracht meer heeft, is er een leemte ontstaan in de onderbouwing van het bestemmingsplan. Met deze uitspraak is de gemeente niet in de gelegenheid gesteld deze leemte te herstellen.

Landelijk beeld
Cranendonck staat hierin niet alleen. Deze uitspraak van de Raad van State past in het landelijk beeld waar vele projecten en werken niet door kunnen gaan vanwege de PAS-uitspraak. Op dit moment is er veel onduidelijkheid over hoe Nederland om wil gaan met de stikstofproblematiek. Op rijksniveau wordt gewerkt aan oplossingen hoe om te gaan met de stikstofaanpak voor de kort en lange termijn. De gemeente rekent erop dat er op landelijk niveau snel duidelijkheid komt over het nieuwe stikstofbeleid.

Ontwikkelingen Metalot
Het bestemmingsplan DIC was de juridische basis om het concept Metalot in Budel-Dorplein te kunnen ontwikkelen. Metalot is een innovatiecampus op het gebied van metaal en energie en wil een bijdrage leveren aan de circulaire economie. Uiteraard gaan de ontwikkelingen binnen Metalot gewoon door. De betroken partijen bij Metalot (TU/Eindhoven, Nyrstar, Provincie Noord-Brabant en de gemeente Cranendonck) zijn overtuigd van het concept en gaan vol energie door om Metalot te realiseren.

Hoe nu verder?
De komende maanden zal duidelijk worden wat de precieze impact is van deze uitspraak van de Raad van State. De gemeente Cranendonck zal de uitspraak goed bestuderen en de impact hiervan met de betrokken partijen bespreken. Voor de gemeente Cranendonck stopt het bestemmingsplan hier niet. We gaan samen met partijen voortvarend aan de slag om zo spoedig mogelijk tot een nieuw bestemmingsplan te komen.

Vorig artikelBevrijdingsfestival Limburg ook komende jaren in Roermond
Volgend artikelWeert stad in het groen – 234/365