Wethouder plaatst eerste informatiebord patrijs

LEUDAL – Het gaat slecht met de patrijs, de boerenlandvogel komt nog maar op enkele plekken in ons agrarische landschap voor. De vooruitzichten zijn ronduit sober, des te belangrijker dat in Grathem actieve vrijwilligers en agrariërs de hadden ineen slaan om het leefgebied van deze prachtige vogel te beschermen.

Samenwerking tussen agrariërs en vrijwilligers
Sinds 2017 is er een actieve groep vrijwilligers aan de slag om het leefgebied van de patrijs te beschermen. Nadat men het besef had dat de soort nog maar sporadische gezien werd in het veld, is er aan de bel getrokken bij de stichting IKL (Instandhouding Kleine Landschapselementen). In opdracht van de gemeente ondersteunt IKL de vrijwilligers om de verschillende plannen uit te werken. 

Patrijzen leven in open en halfopen landbouwgebieden, bij voorkeur in akkers. Een gunstig leefgebied heeft een verscheidenheid aan gewassen en veel lijnvormige landschapselementen zoals kruidenrijke bermen, akkerranden, houtwallen, hagen en overhoekjes.

Omdat deze elementen niet meer veel voorkomen in onze huidige landbouwstructuur leggen agrariërs bloemrijke percelen aan met een speciaal graan/ bloemen mengsel waar de patrijzen voedsel en schuilmogelijkheden vinden.

Houtwallen en hagen worden door vrijwilligers uit Grathem gerealiseerd met hulp van de schoolkinderen van basisschool de Klink in Grathem. Een leerzame en ook leuke klus voor de kinderen om o.a. met boomfeestdag te doen.

Naast dat de kinderen weten dat er patrijzen in het buitengebied van Grathem leven, willen we dit ook graag omwonende laten weten. Juist daarom hebben we samen met de partners in dit project informatie borden ontwikkeld over het leven van de patrijs. Deze borden worden geplaatst op locatie waar veel fietsers en wandelaars voorbij komen. Bij de bloemrijke percelen komen ook informatie borden over de inzet die de agrariër daar realiseert.

Het eerste informatie bord is geplaatst door wethouder Martens van de gemeente Leudal op 15 augustus 2019. Ook weer met deze stap proberen we samen te zorgen voor de patrijs.

Vorig artikelConcert op de markt van Speulendjer-wieës
Volgend artikelWeertenaar Bruno Werz vindt het wrak van de ‘Haarlem’ in Zuid-Afrika