Veeroosters op vier plaatsen in buitengebied Weert

Foto: Jos Hebben

WEERT – Vier weggedeelten in het buitengebied aan de westkant van Weert zijn door burgemeester en wethouders definitief aangewezen als ‘plaatsen waar vee zonder toezicht op de weg mag komen’. Daar worden veeroosters aangelegd. Grazers kunnen zo zonder toezicht de openbare weg oversteken tussen de beide veeroosters. Zo worden natuurgebieden met elkaar verbonden waardoor grotere begrazingsgebieden met een meer divers landschap ontstaan.

De aanvraag is mede gericht op de versterking van de biodiversiteit door de ontsnippering van natuurgebieden.

Locaties
De Vereniging Natuurmonumenten heeft een aanvraag ingediend om veeroosters te mogen aanleggen op vier locaties, vlakbij de grens met België:

  • veldweg nabij de Lozerweg
  • Kettingdijk
  • bospad ten noorden van de Kettingdijk
  • Pruiskesweg

Op elke locatie worden twee veeroosters aangelegd op een onderlinge afstand van 15 meter. Die tussenruimte biedt de grote grazers de mogelijkheid de weg over te steken.

 

Zienswijzen
Tegen de ontwerpbesluiten zijn zienswijzen ingediend. Die geven echter geen aanleiding de besluiten aan te passen, zo hebben B&W besloten.

  • Men stelde vraagtekens bij de noodzaak van veeroosters. Het beheer van de natuurgronden is echter in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de Vereniging Natuurmonumenten. Deze natuurorganisatie vindt de veeroosters nodig om op een verantwoorde wijze aan kwalitatief natuurbeheer te kunnen doen.
  • Ook had men twijfels bij de veiligheid van de oversteken voor weggebruikers die er passeren. De veeroosters liggen echter op vrij korte afstand van elkaar (15 meter) waar wordt toegestaan dat vee (grote grazers) op de weg mag komen. Rekening houdend met de ligging in de natuur, het wegtype, de korte afstand van 15 meter, de (zeer) lage verkeersintensiteit en de inrichtingsmaatregelen voldoen de oversteken qua verkeersveiligheid.
  • Verder was men bang voor beperkingen voor bepaalde weggebruikers. Maar de roosters en de klappoorten voor wandelaars zijn te passeren voor het verkeer dat van deze wegen gebruik maakt. Fietsers kunnen over de roosters fietsen of te voet met de fiets aan de hand over het rooster gaan. Ook met (men)paarden/bespannen wagens kan men de veeroosters passeren. Dat kan alleen niet bij de veldweg bij de Lozerweg. Maar daar zijn alternatieve routes in de directe nabijheid. Als er vee op de weg staat of ligt kan dat tot gevolg hebben dat de weggebruiker (even) moet wachten of een andere route zal kiezen. In deze omgeving is dat toelaatbaar.
Vorig artikelWellicht toch doorstart voor Weerter vlaaienbakker Korsten
Volgend artikelOnderhoudswerkzaamheden riolering op diverse locaties ‘rond de kazerne’