Rechter gaat akkoord met Windpark de Kookepan in Leudal

LEUDAL – De bestuursrechter in Roermond heeft op 1 juli 2019 uitspraak gedaan in de rechtszaak “Burger Windpark De Kookepan”. Hierin werd het beroep tegen de vergunning voor de bouw van dit windpark in de Gemeente Leudal behandeld. De rechter gaat akkoord met de realisatie van het beoogde windpark.

Echter, deze uitspraak moet wel nader uitgelegd worden. De formele beslissing van de rechter stelt dat het beroep van de bezwaarmakers is gegrond en dat “de bestreden besluiten worden vernietigd’. Hoewel het beroep op één punt gelijk heeft, is de uitspraak positief voor Leudal Energie. (Het beroep is uitsluitend gegrond omdat niet deugdelijk is gemotiveerd dat het ‘momentane geluidsniveau 3 tot 5 dB boven het jaargemiddelde geluidsniveau’ ligt. Inhoudelijk is dat geen probleem, zo hebben de verschillende rechtscolleges ook al vaker aangegeven, maar dat had ook expliciet in het besluit vermeld moeten worden).Er wordt namelijk in de uitspraak aangegeven dat ‘de rechtsgevolgen van de vernietigde besluiten geheel in stand blijven’. Dit laatste betekent dat de vergunning kan worden gebruikt voor de realisatie van het windpark.

Energiecoöperatie Leudal Energie is zeer tevreden met deze uitspraak. De rechter heeft de gemeente, die de vergunning verstrekte, op alle inhoudelijke onderwerpen gelijk gegeven. Het gaat hierbij om een zorgvuldig gevoerde procedure en het hanteren van een goede rekenmethodiek geluidswaarden, inclusief laagfrequent geluid. Verder hebben het slagschaduwonderzoek, een goede beschrijving van de veiligheid en een degelijke aanpak van de landschappelijke impact hieraan bijgedragen. Dit alles betekent dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. De rechter vindt daarmee dat er nauwelijks aantasting is van het woon- en leefklimaat van de bezwaarmakers.

Voor Burger Windpark De Kookepan betekent dit, dat de voorbereidingen voor de bouw van de drie windmolens doorgaan. Volgens de planning zullen de molens eind 2020 geplaatst worden.

Meer informatie:
Projectleiders Windpark De Kookepan Leudal
Joost van der Stappen M: 06-29905885
Har Geenen M: 06-10687536

Vorig artikelUNESCO status voor grenspark Kempen~Broek
Volgend artikelBurgemeester Heijmans past beleid rondom sluiting van drugspanden aan