Peelklokje week 25 online

OSPEL – Lees hier het Peelklokje week 25 online. Lees de kerkdiensten van 15 tot en met 22 juni

KERKDIENSTEN 15 – 22 juni

Zaterdag 15 juni, vooravond viering Sacramentsdag,
19.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans)
Adrie Veugen (verjaardag), ouders Veugen-van Loon en de Leeuw-van de Moosdijk en
zonen Harrie en Jan.

Zondag 16 juni, viering Hoogfeest van Sacramentsdag,

09.30 (Kerkelijk Zangkoor – samenzang + Gregoriaanse processiezang).
10.00 – 11.00 SACRAMENTSPROCESSIE. Route : O.L. Vrouwestraat – Aerthijsplein – Stad
– Korenbloemstraat met rustaltaar – Klaproosstraat – O.L. Vrouwestraat – parochiekerk.
Volgorde : acolieten met kruisbeeld – harmonie Melodie der Peel – Vrouwen(verenigingen) – 1e communicanten – kerkelijk zangkoor – misdienaars/acolieten – Allerheiligste – schutterij St. Odilia – mannen en andere verenigingen.

Donderdag 20 juni,
19.00 voor de zieken.

Zaterdag 22 juni, Ospel kermis,
19.00 (Samenzang)
ghm ouders de Leeuw-van de Moosdijk, zonen Harry en Jan en kleinzoon Adri,
ghm Teng Vossen, Marietje Vossen-Kersten en Carina Miller-Vossen.

ACOLIETEN :
za. 15 juni 19.00 : Mathijs en Luc van Hulsen;
zo. 16 juni : 9.30 : Tom Kessels, Nick Stijnen;
do. 20 juni 19.00 : Tom en Stan Dirks;
za. 22 juni 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen.

DOOPSEL :
Door het H. Sacrament van het Doopsel is Mels Janssen, Stad 19, in onze geloofsgemeenschap
opgenomen. We wensen dopeling en ouders proficiat en een gezegende toekomst.

OVERLEDEN :
Op 30 mei jl. overleed Marie Wilmsen-Verstappen, 94 jaar, Meldestraat 9. Moge zij rusten in vrede.

SACRAMENTSPROCESSIE :
Vanwege Ospel kermis vieren we Sacramentsdag een zondag eerder, met de traditionele
Sacramentsprocessie als de publieke uiting van verering voor de allerheiligste Eucharistie.
Vanouds een hoogfeest in de parochiegemeenschap, dat in Ospel steeds in ere is gebleven dank zij de medewerking van verenigingen en parochianen. Ook trekt elk jaar een groepje 1e
communicanten mee in de processie.

Ik nodig u uit om deze zondagmorgen even met het Allerheiligste biddend en met muziek en zang door de straten van Ospel te trekken. Ná processie bent u weer welkom voor een kop koffie/thee bij Het Peeljuweel, aangeboden door Ospel Actueel, waarvoor van harte dank.

Pastoor A. Koumans, OMI