Limburgse gemeenten van ‘place to buy’ naar ‘place to be’!

Citymanagers, ambtenaren en andere stakeholders slaan de handen in elkaar!

ROERMOND – Samen met Ruimtevolk en de Provincie Limburg organiseert het RIC Limburg op 12 juni in Roermond een sessie waarin citymanagers, ambtenaren en andere stakeholders met elkaar aan de slag gaan. Hoe zien de binnensteden in Limburg eruit in 2025? Welke winkels en andere concepten zijn er dan nog te vinden in de binnenstad? Hoe en door wie wordt er dan gewoond in de binnenstad? En biedt de binnenstad dan ook meer ruimte voor kleinschalige, flexibele werkvormen en nieuwe typen kantoorvoorzieningen?

Eén ding is in ieder geval zeker: de binnenstad van 2025 ziet er anders uit dan de huidige. Ondernemers en vastgoedeigenaren in binnensteden hebben te maken met tal van ontwikkelingen, wat veel vragen oproept, maar zeker ook nieuwe kansen aanreikt.
Niks doen is in het licht van de vele ontwikkelingen in ieder geval geen optie. Om de binnensteden in met name de kleine en middelgrote gemeenten ook in de toekomst sterk en veerkrachtig te houden, zullen partijen met elkaar aan de slag moeten om nieuwe kansen te verkennen en mogelijkheden te benutten. Daarom organiseren we een werksessie over de nieuwe binnenstad. We bekijken de binnenstad vanuit een breder perspectief: de binnenstad als bruisend stadshart waarin wonen, werken, winkelen en andere functies samenkomen. We verkennen deze transitie van ‘place to buy’ naar ‘place to be’ in de binnensteden op inspirerende en interactieve wijze. We onderzoeken de kansen, verschillen en mogelijkheden om op gewenste ontwikkelingen voor te sorteren. Daarnaast leren we op interactieve wijze ook van elkaar. Aan het eind van de werksessie is onze blik op de binnenstad verrijkt met een integraal toekomstbeeld, nieuwe kansen en kansrijke programma’s en strategieën. Iedereen gaat naar huis met minimaal drie interventies die toegepast kunnen worden in de eigen binnenstad. RUIMTEVOLK, bureau voor stedelijke en regionale ontwikkeling, begeleidt de werksessie.

Over het Retail Innovation Centre
Het RIC, een initiatief van de Gemeente Roermond, MKB Limburg, Gilde opleidingen, Provincie Limburg en Zuyd Hogeschool, is hét kennis- en expertise centrum voor retail innovatie in Limburg waar ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken. Door te kiezen voor een fysieke locatie in het centrum van Roermond wordt de drempel voor ondernemers om kennis te maken met het RIC zo laag mogelijk gemaakt. Het RIC is een one-stop-shop voor retail innovatie. Ondernemers kunnen er terecht voor informatie, succesvolle praktijkvoorbeelden, grasduinen in vakliteratuur en er worden
brainstormsessies, workshops en bijeenkomsten georganiseerd. De ondernemersbehoefte is leidend voor de inhoud van de activiteiten.

Meer informatie
Neem contact op met Vivienne Curvers, programma manager RIC t.06-42520707 of via [email protected] Wilt u aanwezig zijn bij de sessie dan horen wij dit heel graag!
Meer informatie over RIC Limburg vindt u op www.riclimburg.nl