Voorlopige stop plannen geitenhouderij Altweerterheide

WEERT – Provinciale Staten van Limburg hebben gisteren bekend gemaakt dat ze een voorbereidingsbesluit over geitenhouderijen hebben genomen.

Het voorbereidingsbesluit van de provincie gaat in per 27 mei 2019 en geldt voor een half jaar. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om geitenhouderijen te vestigen, uit te breiden of oppervlakte dierenverblijven te vergroten of het aantal geiten op een agrarisch bedrijf uit te breiden. Ook is het niet mogelijk dat landbouwbedrijven omschakelen naar geitenhouderijen gedurende dit half jaar. Hiermee wil de provincie uit voorzorg voorkomen dat risico’s voor de gezondheid van omwonenden toenemen zolang niet duidelijk is welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.

Geitenhouderij Altweerterheide
De komende tijd zal het college in kaart brengen welke gevolgen het besluit van de Provincie heeft voor de procedures die in Weert lopen. Volgens een woordvoerder van de gemeente Weert betekent dit een voorlopige stop voor de realisatie  van de plannen van twee geitenhouderijen in Weert voor de komende zes maanden (vanaf 27 mei 2019), dus ook voor Altweerterheide.

Dat kan juridische en financiële gevolgen hebben voor de gemeente Weert als de raad zou besluiten de twee aanvragen toch niet te behandelen. De initiatiefnemers van de geitenstal in Altweerterheide hebben vorige week hun milieuonderzoek en de vergunningaanvraag bij de gemeente Weert ingediend. Die hebben kosten gemaakt. De kans is groot dat ze die kosten bij de gemeente Weert gaan verhalen als de raad alsnog zou besluiten hun aanvraag niet te behandelen.