Voorlopige stop op geitenhouderijen

Geitenhouderij in Nederweert

Provinciale Staten van Limburg hebben gisteren bekend gemaakt dat ze een voorbereidingsbesluit over geitenhouderijen hebben genomen. Het college van B&W heeft vandaag besloten de raad te adviseren om het raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit geitenhouderijen, dat de gemeenteraad woensdag 5 juni zou behandelen, van de agenda te halen.

Het voorbereidingsbesluit van de provincie gaat in per 27 mei 2019 en geldt voor een half jaar. Gedurende deze periode is het niet mogelijk om geitenhouderijen te vestigen, uit te breiden of oppervlakte dierenverblijven te vergroten of het aantal geiten op een agrarisch bedrijf uit te breiden. Ook is het niet mogelijk dat landbouwbedrijven omschakelen naar geitenhouderijen gedurende dit half jaar. Hiermee wil de provincie uit voorzorg voorkomen dat risico’s voor de gezondheid van omwonenden toenemen zolang niet duidelijk is welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.

De komende tijd zal het college in kaart brengen welke gevolgen het besluit van de Provincie heeft voor de procedures die in Weert lopen.

Vorig artikelOML koopt kavel Lijnpad in Maasbracht
Volgend artikel4 miljoen voor Maakindustrie in Noord- en Midden-Limburg