Logistieke bedrijven zien Weert als aantrekkelijk alternatief voor de ‘volle’ hotspots

LIMBURG – 40% van de grote logistieke bedrijven in Nederland wil uitbreiden, groeien of verplaatsen en zijn dus potentieel op zoek naar nieuwe locaties. Bij de logistiek dienstverleners geldt dit zelfs voor 70%. De belangrijkste redenen voor deze dynamiek zijn groei van de onderneming als geheel of van de klantportefeuille en modernisering van het vastgoed. In hun keuze voor een nieuwe locatie worden bedrijven met name gedreven door de kosten en beschikbaarheid van personeel en de bereikbaarheid via de weg. Het belang van arbeid bij de afweging van regio’s en locaties is nog groter ten opzichte van de vorige meting door Stec Groep in 2015. Logistieke bedrijven zien Weert als aantrekkelijk alternatief voor de ‘volle’ hotspots.

Dat zijn conclusies uit grootschalig onderzoek van Stec Groep – Logistiek in Beeld – onder 450 grote verladers, retailers en logistiek dienstverleners. Het onderzoek is opgesteld en uitgevoerd samen met Greenport Venlo, Port of Zwolle, A12-zone en de gemeenten Deventer, Lelystad, Nieuwegein, Waalwijk en Weert.

Groei is drijfveer achter dynamiek
Driekwart van de logistieke bedrijven geven hun huidige locatie een goed rapportcijfer: gemiddeld een 7,6. De grote dynamiek komt dus niet doordat bedrijven ontevreden zijn, maar door groei en uitbreiding van hun netwerk. Op korte termijn zoeken bedrijven hoofdzakelijk XXL-kavels. Voor de langere termijn lijkt ook een kleiner kavel in stedelijke omgeving aantrekkelijk.

Bedrijven zijn honkvast: >70% blijft in eigen regio
Ruim 70% van de logistieke bedrijven geeft aan een sterke voorkeur te hebben voor de eigen regio bij een investeringsbeslissing. Redenen hiervoor zijn de aanwezigheid van bestaand personeel, de ligging ten opzichte van afzetmarkt en leveranciers.

Overwegingen om buiten de eigen regio te zoeken zijn de (betere) beschikbaarheid van geschikte kavels, de mogelijkheid om dichter op de afzetmarkt te zitten en een betere arbeidsmarkt. Veel van de bedrijven in het onderzoek hebben een voorkeur voor de centrale as in Nederland (Noord-Brabant en Utrecht zijn favoriet).

Weert komt op als vestigingslocatie
Bij in Weert gevestigde bedrijven overheerst tevredenheid over het lokale vestigingsklimaat. De lokale binding en het behoud van personeel zijn hiervoor de belangrijkste redenen. Opvallend is dat een aantal logistiek dienstverleners nadrukkelijk kijken naar Weert als alternatieve locatie voor de ‘volle’ hotspots.

Personeel personeel personeel
In de bestuurskamers van de logistieke bedrijven gaat het bij locatiebeslissingen vooral over  het al dan niet beschikbaar zijn van personeel en tegen welke kosten. Diverse bedrijven overwegen daardoor een investering op andere plekken dan in eerste instantie beoogd. Het gaat vooral om bedrijven met een sterke personeelsvraag, bijvoorbeeld logistiek dienstverleners of e-commerce bedrijven.

Meer service, regie en informatie nodig
Hoe kunnen gemeentes hun kansen op succes vergroten? Logistiek in Beeld maakt duidelijk dat het cruciaal is om inzicht te hebben in de lokale arbeidsmarkt en daar beleid op te maken. Denk aan scholing, het aanwenden van de flexibele schil, huisvesting van arbeidsmigranten, aansluiting openbaar vervoer. Dit lukt alleen met overtuigend cijfermateriaal toegesneden op de directe omgeving van de potentiële vestigingsplaats. Daarnaast zijn duidelijke en snelle procedures belangrijk; bedrijven willen weten waar ze aan toe zijn. Tot slot is het kunnen aanbieden van XXL-kavels een pré, omdat deze schaars zijn. Vanuit het debat over de ‘verdozing’ van het landschap is meer regie op versterking van logistieke XXL-nieuwbouwontwikkeling wenselijk om wildgroei te voorkomen.

Verwachtingen: dominantie arbeidsmarkt houdt aan, antwoord op circulaire stromen biedt kansen voor logistiek
Stec Groep verwacht dat de dominantie van de arbeidsmarkt bij locatiebeslissingen in de top 3 van factoren blijft. Daarnaast verwacht Stec Groep dat in toekomstige beslissingen circulariteit een belangrijke rol zal gaan spelen. Immers, een volledig circulaire economie, die in 2050 gerealiseerd moet zijn, biedt enorme kansen voor de logistieke sector. Denk aan retourstromen, materiaalpaspoorten, refurbishing en demontage-activiteiten. Circulaire bedrijfsprocessen en de logistieke sector zullen elkaar fysiek gaan opzoeken, zo verwacht Stec Groep. Zowel bedrijfseconomisch (businesscases, investeringen), ruimtelijk (clustering, multimodaliteit) als planologisch (milieuruimte, flexibiliteit) ligt hier een belangrijke opgave.

Rapportage Logistiek in Beeld – Stec Groep 2019

Vorig artikelCrossmoor Charity Cup 2019 voor ouderenzorg
Volgend artikelErg warm weer bij de 471e “Hema IJzeren Man Loop”