Wijziging milieucategorie Aan Veertien

NEDERWEERT – Naar aanleiding van de evaluatie van de biomassacentrale heeft JAN in 2007 al eens het verzoek gedaan geen zware industrie op bedrijventerrein Aan Veertien te vestigen en de zware milieucategorie er af te halen.

Hier is destijds geen gevolg aan gegeven, want zoals bekend is sinds 2012 een grote bandenverwerker hier gevestigd. Afgelopen week hebben we een nieuw voorstel ingediend, waarin we samen met onze coalitiepartners Nederweert Anders en D66 Nederweert het College hebben opgeroepen om te onderzoeken hoe de vestiging van nieuwe zware industrie op deze locatie kan worden voorkomen. Dit mede door de grote overlast die inwoners momenteel ondervinden van de zware industrie die gevestigd is op dit bedrijventerrein.

Overlast
Afgelopen maand heeft het bedrijf Black Bear Carbon (Rumal) aangekondigd te overwegen om Nederweert te verlaten. Als dit bedrijf weggaat, ontstaat er een enorm grote locatie waar nieuwe zware industrie zich kan vestigen. JAN wil dit voorkomen en heeft daarom een Motie opgesteld, waarin het College wordt verzocht om het bestemmingsplan Aan Veertien hiervoor te wijzigen.

College steunt de motie
Ondanks dat niet alle partijen instemden met deze door de coalitie ingediende motie, werd het voorstel door het College van Burgemeester en Wethouders gesteund. Zij gaan aan de slag om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en op welke wijze het bedrijventerrein Aan Veertien kan worden geherstructureerd. Fijn dat  er na al die jaren eindelijk eens een ander geluid te horen is en er gewerkt wordt aan een betere leefomgeving voor deze omgeving.

 

Vorig artikelDagkrabbel 153/365
Volgend artikelOplevering Zorgplein Land van Horne in Weert