† Overlijdensbericht mw. Wilmsen – Verstappen

OSPEL – Ons bereikte het droevige bericht van het overlijden van mw. Wilmsen – Verstappen