Sint Ursula en gemeente Leudal tekenen intentieovereenkomst

LEUDAL – Het college stelt 14.200 euro beschikbaar voor de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek naar huisvesting van Sint Ursula in Leudal. De schoolgebouwen zijn gevestigd in Heythuysen en Horn en dateren van 1958 (Heythuysen) en 1973 (Horn).

Daarnaast ziet de scholengemeenschap het aantal leerlingen in de nabije toekomst teruglopen door de bevolkingsontwikkeling in Midden-Limburg en Leudal specifiek. De schoolgebouwen passen niet meer bij de wensen en eisen van deze tijd als het gaat om onderwijsinrichting en duurzaamheid. Wethouder Robert Martens: “Om de toekomst van de scholengemeenschap veilig te stellen zijn meerdere scenario’s denkbaar. Belangrijk is dat onderwijs beschikbaar is en blijft. Om dit te onderzoeken wordt er gestart met een haalbaarheidsonderzoek.”

Intentieovereenkomst
Naar verwachting kan het haalbaarheidsonderzoek in het najaar van 2019 worden afgerond. Vervolgens wenst men over te gaan tot besluitvorming over het te volgen scenario. Om dit te onderstrepen wordt er in mei een intentieovereenkomst ondertekend, waarin de Gemeente, Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML), het schoolbestuur van Sint Ursula,  met elkaar afspreken om samen te werken en om binnen de afgesproken termijn het haalbaarheidsonderzoek af te ronden.

Verantwoordelijkheid
De gemeente is verantwoordelijk voor nieuwbouw, vervangende nieuwbouw of uitbreiding van scholen. Voor onderwijs, beheer en exploitatie van de scholen is het schoolbestuur verantwoordelijk. Het uiteindelijke besluit rondom de locatie is aan de gemeenteraad.