Bezoek bisschop aan Nederweert

NEDERWEERT – In het weekeinde van vrijdag 24 mei tot en met zondag 26 mei zal de bisschop het dekenaat Weert bezoeken. Op vrijdag 24 mei bezoekt hij vanaf 14.00 uur de parochies van Nederweert.

Het is de grote wens van de bisschop om vooral zoveel mogelijk parochianen te ontmoeten.
Het is daarom belangrijk dat dan ook zoveel mogelijk parochianen bij deze ontmoetingen
aanwezig zullen zijn. Daarbij kan speciaal gedacht worden aan de vrijwilligers, zodat de
bisschop in hen de parochianen kan ontmoeten die actief bij de parochies betrokken zijn.
Daarom zou het goed zijn als de verschillende groepen van vrijwilligers met zoveel mogelijk
mensen aanwezig zullen zijn.

Zij kunnen dan aan de bisschop voorgesteld worden. Maar niet alleen de vrijwilligers zijn uitgenodigd, maar elke parochiaan is van harte uitgenodigd om aan deze ontmoeting deel te nemen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Vanaf 14.00 uur de parochies St. Lambertus en Budschop Voor deze twee parochies is een gezamenlijke ontmoeting gepland. We zullen de bisschop ontmoeten in de kerk van Budschop.

Vanaf 15.20 uur de parochie van Ospel
We zullen de bisschop in deze parochie ontmoeten in de Haaze-Hoof.

Vanaf 16.40 uur de parochie van Nederweert-Eind

We zullen de bisschop in deze parochie ontmoeten in zaal van Nieuwenhoven.
Laten we met velen gebruik maken van deze kans om de bisschop persoonlijk te
ontmoeten!!!

Het Federatiebestuur