Leegstand Poort van Limburg kostte ruim 8 miljoen euro

Poort van Limburg een brug te ver

WEERT – April 2013 stapte wethouder Kirkels op tijdens een speciale raadsvergadering over het Poort van Limburg-complex. Volgens de Rekenkamer Weert had de gemeente de risico’s van het project onderschat, en onvoldoende beheerst.

Eind 2009 begon de bouw van het kantorencomplex met een commerciële ruimte, een zalencentrum en een parkeergarage. De gemeente zou eerst een deel van het complex kopen, en de rest huren. Maar de gemeente besloot later om alles te kopen.

Hierbij zijn volgens de Rekenkamer onnodig veel risico’s gelopen, die uiteindelijk negatief hebben uitgepakt. De Poort van Limburg heeft veel meer geld gekost dan was geraamd, terwijl er door leegstand een fors exploitatieverlies dreigde. Dat exploitatie tekort bleek later zo’n € 25.000.- per week te zijn. Snel omgerekend dus een slordige 8 miljoen euro.

Zorginstelling Land van Horne wordt zeer waarschijnlijk de nieuwe eigenaar van het kantoorgedeelte van de Poort van Limburg. Het bedrijfsverzamelgebouw ooit gebouwd voor het UWV die het nooit heeft afgenomen en de drie commerciële ruimten, die allen slechts in casco zijn opgeleverd, zijn nog nooit gebruikt.

Voor het zalencentrum en de drie commerciële ruimten is geen koper gevonden die er een reëel bedrag voor wil betalen. De winkels blijven in de verkoop, voor het het zalencentrum zoekt de gemeente Weert samenwerking met partijen binnen Weert.