Project ‘Dear Landscape’ voor de aanvraag van Kempen~Broek tot UNESCO Mens- en Biosfeergebied

Plankenpad over de bevloeiingsweide bij de Pollismolen.

BOCHOLT – Er wordt druk gewerkt aan de aanvraag om het GrensPark Kempen~Broek als UNESCO Mens- en Biosfeer-gebied te laten erkennen. Het betrekken van de bevolking in deze aanvraagprocedure is van groot belang.

Dit doen we onder meer via het project Dear Landscape: door onderzoekers op locatie in een container te laten wonen èn werken. Zij bevroegen een groot aantal inwoners en bezoekers over hoe zij hun natuurlijke omgeving beleven en welke waarde zij eraan hechten. Dit resulteerde in een subjectieve kaart of ‘atlas’ van het gebied, zoals waargenomen door de inwoners en de bezoekers. Op 16 mei wordt deze kaart voorgesteld samen met de resultaten van het onderzoek.

De opzet van de aanvraagprocedure tot UNESCO Mens- en Biosfeer-gebied is dat lokale gemeenschappen samen de waarden van hun streek bepalen en afspreken hoe ze die de volgende 10 jaar op een duurzame manier willen beschermen, versterken of uitbouwen. Dat willen we in 2019 en 2020 doen samen met een brede coalitie van partners. Vrijwilligheid is hierbij het uitgangspunt. De erkenning zorgt niet voor bijkomende beperkingen op het beleid.

De erkenning zorgt voor een ‘sterk merk’ waarvan de streek en zijn bewoners kunnen profiteren. Dit kan bijvoorbeeld door het aantrekken van meer toeristen of het verkopen van streekproducten. De streek wordt bovendien deel van een wereldwijd netwerk met toegang tot kennis, oplossingen voor globale uitdagingen en nog veel meer. De erkenning verbindt ook mensen van over de hele wereld die dezelfde waarden delen. Bovendien ontstaat er verbondenheid tussen de mensen onderling en met hun streek door samen na te denken over de toekomst van de streek.

Dear Landscape is een project geïnitieerd door het platform “Drie Landenpark”. In het Drielandenpark werken 13 overheden en andere organisaties uit België, Duitsland en Nederland sinds 2001 over de grenzen heen samen om het open landschap rond Aken, Maastricht, Hasselt en Luik te behouden en duurzaam te ontwikkelen.
Parc Naturel Hautes Fagnes-Eifel voert samen met de Stadt Aken en Regionaal Landschap Kempen en Maasland het project “Dear Landscape” uit. Het wordt financieel ondersteund door het People to People-project Interreg V-A Euregio Maas-Rijn met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Interreg V A-programma EMR en voor het onderdeel Kempen~Broek door de beide provincies Limburg.

Meer informatie:
www. kempenbroekunesco.eu
www.kempenbroek.eu
www.dreilaenderpark.eu
www.dearhunter.eu/dearlandscape

Vorig artikelArcheo Route Limburg krijgt er 16 belevingslocaties bij
Volgend artikelTeam Claudia DESM Spinning marathon