Eerste ideeën voor herinrichting stadspark Weert

WEERT – Vanavond werden de eerste ideeën/concept visie over de herinrichting van het stadspark gepresenteerd aan omwonenden.  De gemeente Weert heeft de locatie van Houthandel Scheijmans aan de Biest gekocht. De houthandel verhuist eind 2019 naar het bedrijventerrein Kampershoek. De locatie van de houthandel wordt toegevoegd aan het stadspark. Voor de herinrichting van het stadspark is € 900.000,- beschikbaar.

Omdat het bestaande stadspark aan vernieuwing toe is worden de toevoeging van de locatie van de houthandel en de vernieuwing van het bestaande stadspark samen opgepakt. Daarnaast verdient de verbinding van het stadspark met de binnenstad, waaronder via de Oelemarkt, aandacht. Het kasteel / herenhuis met binnentuin blijft eigendom van de familie Scheijmans.

Inrichting
Het proces om te komen tot een herinrichtingsplan voor het stadspark wordt begeleid door landschapsbureau Nohnik. Aandacht is er voor historie, beleving, verblijfsplekken, diversiteit in groen en mogelijkheden voor spel, sport en recreatie. Op de voorhof (voormalige houthandel) komen hoge hagen die de suggestie van een besloten binnenplaats wekken. Eventueel zou hier het standbeeld van Philippe de Montmorency, de graaf van Horn en heer van Weert komen te staan. Van oude elementen van de Scheijmans loodsen zou hier een kleine expo ruimte / podium gebouwd kunnen worden. Het stadspark zal straks géén ruimte meer bieden voor grootschalige evenementen. De entrees van het park krijgen ook meer aandacht. De parkeerplaatsen aan de Kasteelsingel naast Ververshof zouden daardoor verdwijnen.

Ideeën
Er was veel belangstelling van omwonenden die ideeën en opmerkingen mochten aandragen. Een van de meest gehoorde opmerkingen was dat men een brugverbinding tussen voorhof (de voormalige houthandel) miste met het achterliggende park. Ook werden er vraagtekens gesteld over het idee van een brug over de kasteelsgracht ter hoogte van de Rabobank poort. Een aansluiting vanuit de Oelemarkt blijkt vooralsnog niet mogelijk. Deze grond is in eigendom van de familie Scheijmans.

Geen archeologisch onderzoek
In de begroting is geen geld opgenomen voor archeologisch onderzoek. De bedoeling is dat de voorhof wordt opgehoogd -om zo ook een tussengracht te creëren- waardoor dit niet nodig zou zijn. Volgens een aantal aanwezigen een gemiste kans.

 

 

Vorig artikelToekomst voor varkens- en veehouderij?
Volgend artikelWeert stad in het groen – 127/365