Dinsdagavond 7 mei a.s. vierde informatiebijeenkomst initiatief Kindcentrum Kansrijk

CRANENDONCK  Sara Nieuwenhuis en Indra Deckers zijn de  initiatiefnemers van Kindcentrum Kansrijk. Een nieuwe school die zij in Weert voor Weert én omgeving (gemeente Nederweert, Cranendonck, Leudal en omgeving) willen gaan oprichten en waarin men vernieuwend en onderscheidend willen zijn.

We geloven namelijk dat het tijd is voor een ander soort onderwijs inhoudelijk maar ook een school die veel meer aansluit bij de huidige tijd waarin veel tweeverdieners zijn.

Onze belangrijkste unique selling points hierin zijn de volgende:

– natuurlijk leren in combinatie met persoonlijk leren
– het is mogelijk om flexibele vrije dagen en (wissel)vakanties op te nemen* (indien haalbaar gezien de huidige ontwikkelingen)

-een integraal doorlopend programma: vso-tso-bso
– jouw eigen mentor sámen met een team van specialisten
– jezelf mogen zijn
– jouw talenten verder ontwikkelen.

De afgelopen 10 maanden hebben we samen met een fantastisch team hard gewerkt aan dit initiatief. We hebben gesprekken gevoerd met de schoolbesturen, de wethouder Geert Gabriels en de beleidsmedewerker onderwijs van de gemeente Weert en met de  regiodirecteur van de kinderopvang.  We hebben ook gesproken met vertegenwoordigers van de aangrenzende gemeenten zoals Nederweert en Cranendonck, met diverse andere professionals in het veld, toekomstige samenwerkingspartners (o.a. Basketbal Academie Limburg) en belangstellenden voor ons initiatief.

De eerste drie informatiebijeenkomsten zijn goed bezocht door zowel ouders als professionals en we merken dat de belangstelling toeneemt. Daarom hebben we besloten om een vierde informatiebijeenkomst te organiseren:

Wanneer:      dinsdag 7 mei a.s.

Tijdstip:        19:45 uur inloop

20:00 uur start

21:15 uur afronding en sluiting

Waar:            PSW, Graafschap Hornelaan 88 te Weert

 

Wij vinden het fijn als u zich van tevoren wilt aanmelden. Dit kan per e-mail via het e-mailadres: [email protected] Zet hierin uw naam en e-mailadres dan kunnen wij u vooraf al informatie toesturen. Als u al vragen vooraf heeft dan kunt u ze ook alvast stellen via de e-mail. Deze  worden dan deze zéker besproken tijdens de bijeenkomst.

Namens team Kindcentrum Kansrijk
Sara Nieuwenhuis & Indra Deckers