Opbrengst gezamenlijke collecte 2019 Ospel en Ospeldijk

OSPEL/OSPELDIJK – Beste inwoners van Ospel en Ospeldijk, 8 en 9 april 2019 waren de gezamenlijke collectedagen. De dag erna 10 april zijn de collectebussen ingeleverd en geteld. Op zaterdag 13 april werden de vaste collectebussen bij COOP en Bakkerij Kessels opgehaald.

Totaal €12.434,66 opgehaald

De evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden. Ook dit jaar kunnen wij terugkijken op een geslaagde collecte met voor ieder doel wederom een nagenoeg gelijke opbrengst t.o.v. het voorgaande jaar. De collectanten en de coördinatoren hebben reeds een bedankbrief ontvangen voor hun vrijwillige inzet en het fantastische resultaat dit jaar. Zonder deze inzet was het mooie resultaat niet mogelijk!

Hersenstichting € 1.350,30
Jantje Beton € 741,62
Vastenactie € 767,50
Reumafonds € 1032,43
Hartstichting € 1.363,72
EHBO € 830,50
Longfonds € 1.065,43
KWF Kankerbestrijding € 1.740,05
Nierstichting € 944,–
HandicapNL € 705,94
Brandwondenstichting € 705,63
Alzheimer Nederland € 1.187.54

Totaal €12.434,66

Bij deze zeggen wij u, mede namens alle Goede Doelen hartelijk dank voor uw gulle gave. Ook danken wij onze sponsor Drukkerij Buijs voor hun bijdrage. Zij zorgde ervoor dat we de kosten nog iets konden drukken. De Dorpsraad Ospel zal wederom zorg dragen dat de middelen in de normale collecte week van het goede doel zullen worden overgemaakt.

Wilt u een extra steentje bijdragen aan onze Goede Doelen? Meldt u dan als collectant!
Wij zijn blij met iedere extra hand want vele handen maken licht werk!
Aanmelden kan bij Irma Gielen: [email protected] of 06-10120659
Wij hopen dat wij volgend jaar ook weer op u mogen rekenen. Medio november gaan we aan de slag met de organisatie voor 2020.

Nogmaals bedankt en graag tot volgend jaar!

Werkgroep Gezamenlijke Collecte Ospel/Ospeldijk