Peelklokje week 17 online

OSPEL – Lees hier het Peelklokje week 17 online. Lees de kerkdiensten van 18 tot en met 27 april

KERKDIENSTEN 18 – 27 april

Donderdag 18 april, Witte Donderdag,
19.00 (Zangkoor De Peelklanken).
Viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het sacrament van het priesterschap
en van het gebod van de naastenliefde.

Vrijdag 19 april, Goede Vrijdag,
14.15 Schoolviering van de leerlingen van basisschool De Schrank;
19.00 (Kerkelijk zangkoor – samenzang).
Herdenking van het lijden en sterven van de Heer.

Zaterdag 20 april, Paaszaterdag/Stille zaterdag,
10.00 – 12.00 Paascommunie voor de zieken (aanmelding kan nog op de pastorie).
19.00 Paaswake (Zangvereniging St. Caecilia)
In deze nacht ziet de Kerk wakend uit naar de verrijzenis van de Heer, wordt de
Paaskaars ontstoken als het symbool van de verrezen Christus en wordt het nieuwe
doopwater gezegend.

Zondag 21 april, Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer,
10.00 (Kerkelijk zangkoor Gregoriaans)
Sjaak Stienen en overleden familie,
Toon Konings en Maria Konings.

Maandag 22 april, Tweede Paasdag,
10.00 (Zangkoor De Peelklanken)
Johannes Godefridus Kiggen, Helena Kiggen-Hermans en zoon Jan,
levende en overleden leden van de familie Swaans-Leenders,
uit dankbaarheid bij 85 e verjaardag.

Donderdag 25 april,
18.40 bidden van het rozenhoedje;
19.00 voor de vervolgde christenen.

Zaterdag 27 april,
19.00 ( Samenzang)
Toon van Tulden,
ghm Sjeng Pellemans, Helena Pellemans-Beenders en Dora Frencken.

ACOLIETEN :
za. 20 april 19.00 : Tom Kessels, Nick Stijnen;
zo. 21 april 10.00 : Mathijs en Luc van Hulsen;
ma. 22 april 10.00 : Willem en Pieter Tullemans;
za. 27 april 19.00 : Tom en Stan Dirks.

DOOPSELS :

Door het H. Sacrament van het Doopsel zijn Pepijn Ruijgers, Strateris 6, en Fleur Broens,
Waatskamp 128, in onze geloofsgemeenschap opgenomen. We wensen dopelingen en ouders proficiat en een gezegende toekomst.

PASEN :
Jezus Christus is verrezen. Zijn graf is leeg : we mogen Hem niet zoeken bij de doden. Hij gaat ons voor in het bevrijden en genezen, in het geven en vergeven, in het gemeenschap stichten, in het samen-kerk-worden. Hij gaat ons voor in het geven van wat je hebt, in het delen van wat je bent. Hij gaat ons voor in het jezelf onteigenen, in het de minste worden, in het dienstbaar zijn.

Daar gaat Hij ons voor in het sprakeloos beminnen, in het weergaloos en eindeloos verdragen. Kortom : daar gaat Hij ons voor in Pasen, in verrijzenis. Hij dan is het ook, die het ons mogelijk maakt om tot elkaar gemeend te zeggen : Zalig Pasen. Mede namens de parochiecommissie en parochie vrijwilligers wens ik u allen een Zalig Pasen toe, geniet in huiselijke of familiekring van de paasdagen. En ik nodig u uit voor de vieringen van deze Goede Week en de plechtige Paasvieringen met onze gewaardeerde zangkoren.

Pastoor Koumans, OMI