Gezocht: voorzitter en bestuursleden Dorpsraad Ospel

OSPEL – Ben jij ook Fan van Doospel en heb jij de leefbaarheid van Ospel hoog in het vaandel staan? Dan is een rol in het bestuur van de Dorpsraad Ospel vast iets voor jou!

Over de Dorpsraad

De Dorpsraad Ospel is een Stichting met als doel de leefbaarheid verhogen in het dorp Ospel.De Dorpsraad is een orgaan dat zich uitsluitend tot doel stelt het algemene belang van het dorp en zijn bewoners te behartigen en is daarmee niet politiek gebonden.De dorpsraad bevordert het woon-, leef- en werkklimaat van Ospel.

Omdat de dorpsraad geen verantwoording hoeft af te leggen aan een politieke partij kan het zich volledig en ongebonden inzetten voor de belangen van Ospel.Wat doet de Dorpsraad? De dorpsraad onderhoudt een goede communicatie met de bewoners en belangengroepen van het dorp.De dorpsraad onderneemt actie bij knelpunten, problemen en wensen.De dorpsraad adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van de gemeente Nederweert.

Het College, van haar kant, is verplicht om bij plannen die de fysieke leefomgeving raken, advies in te winnen bij de Dorpsraad Ospel.

Voorzittersrol

De voorzitter is het gezicht van de Dorpsraad Ospel, voor de stichting en de buitenwereld. De voorzitter heeft de volgende taken:

Leidt de vergaderingen (1x per maand, circa 10x per jaar)Leidt het bestuur: neemt initiatieven, coordineert en zorgt dat de bestuurswerkzaamheden worden uitgevoerd.

Vertegenwoordigt de stichting bij officiele gelegenheden

Heeft gevoel voor (politieke) verhoudingenHeeft strategisch inzicht

Kan tactisch opereren

Bestuurslid

Ieder bestuurslid speelt een actieve rol binnen de Dorpraad Ospel. Met actieve rol wordt bedoeld dat er naast het bijwonen van de vergaderingen initiatieven worden opgepakt, werkgroepjes worden geformeerd met vrijwilligers ten goede van de leefbaarheid binnen het dorp Ospel.

Denk aan initiatieven als plantentorens, (verkeers)veiligheid, communicatie achterban, welkomstpakket, etc.

Meer informatie? Wil je meer informatie over de Dorpsraad Ospel? Kijk eens op onze website: www.dorpraad-ospel.nl

Wil je een vergadering proefdraaien? We vergaderen elke 3e woensdag van de maand om 19.30 uur in de Haaze-hoof te Ospel.

Meld je even bij ons via [email protected] of bij een van de huidige bestuursleden (zie http://www.dorpsraad-ospel.nl/Het-bestuur/ ).

Vorig artikelExpositie “The Art of Ambush” van Arte Colder in ArtSpaceRotterdam
Volgend artikelRenovatie trafohuisje op Ospel gereed.