LLTB: “Stop met creëren crisissfeer rondom grondwater”

Foto: Jos Hebben

ROERMOND – De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) wil dat Waterschap Limburg stopt met het creëren van een crisissfeer over de stand van het grondwater. Volgens de belangenbehartiger voor Limburgse boeren en tuinders lijkt het erop dat er selectief gebruik wordt gemaakt van de na-effecten van de droogte van 2018.

“We willen snel met het waterschap in gesprek, want de beeldvorming die nu wordt gecreëerd, doet echt onrecht aan de werkelijke situatie en alle inspanningen van agrarische ondernemers. Ik wil nogmaals benadrukken dat de LLTB zich met hand en tand zal verzetten tegen een mogelijk onttrekkingsverbod uit grondwater. Dat is volstrekt onbespreekbaar.”

Volgens de LLTB is het niet reëel om in één winterseizoen het grondwaterniveau volledig aan te vullen. Faassen: “Dat moet je bekijken over een langere periode van enkele jaren, zoals dat altijd is gedaan. Het waterschap moet de rust bewaren, ook in de communicatie.”

15 procent
De agrarische sector maakt maar gebruik van 15 procent van het grondwater dat wordt onttrokken. Faassen: “Het is écht een misverstand dat boeren en tuinders het grootste deel van het grondwater oppompen. Dat is gewoon niet waar en die beeldvorming moet stoppen. We zorgen er met al onze agrarische gronden juist voor dat het regenwater wordt opgevangen en wordt vastgehouden in de grond. Het water dát boeren en tuinders gebruiken, is bestemd voor de voedselvoorziening en een groene leefomgeving.”

Het valt de LLTB op dat er steeds vaker met de vinger wordt gewezen naar de agrarische sector, een relatief kleine gebruiker van grondwater. “Slechts 15 procent van het grondwater dat wordt gebruikt, wordt onttrokken door de land- en tuinbouw”, aldus Faassen. “Dat zijn gewoon de feiten en die zijn voor iedereen toegankelijk. De overgrote meerderheid van het grondwater wordt gebruikt door drinkwaterbedrijven, industrie, Duitse bruinkoolwinning en andere sectoren, die dit grondwater ook nog eens het gehele jaar door onttrekken. Juist die sectoren moeten nadenken hoe ze spaarzamer om kunnen gaan met grondwater. Dat doen boeren en tuinders al jaren succesvol.”

Successen
Boeren en tuinders zijn gewend om te gaan met extremen. Denk aan de extreme neerslag in 2016 en de droogte van vorig jaar. De LLTB en agrarische ondernemers werken ook daarom al jarenlang samen met het waterschap en terreinbeherende organisaties om water langer vast te houden in periodes dat dit gewenst is. Faassen: “Daar zijn we heel succesvol in, denk bijvoorbeeld aan peilgestuurde drainage en boerenstuwen. Hiermee wordt het grondwater ook aangevuld. Een onttrekkingsverbod uit grondwater is nu en in de toekomst onbespreekbaar voor de LLTB.”

Vorig artikelHeropening treinverbinding tussen Weert en het Belgisch-Limburgse Hamont gaat te langzaam
Volgend artikelWeert stad in het groen – 95/365